• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

16 octombrie – Ziua Mondială a AlimentațieiPeste 150 de ţări, inclusiv și Republica Moldova, marchează, la 16 octombrie, Ziua Mondială a Alimentaţiei, declarată de Adunarea Generală a ONU, cu scopul creşterii gradului de conştientizare publică asupra problemelor privind alimentaţia la nivel mondial şi consolidarea solidarităţii în lupta împotriva foametei, a malnutriţiei şi a sărăciei.

Anual, pe glob,  se aruncă în jur de 88 milioane de tone de produse alimentare. Alimentele  care ajung cel mai des la gunoi  sunt: bucate gata, pâinea/produse de panificație, legumele şi fructele, iar motivele ce conduc la acest lucru sunt: degradarea rapidă a alimentelor, estimarea greşită a cantităţii de alimente ce se consumă la o masă, dar şi cumpărăturile în exces.

La diminuarea considerabila a efectelor negative produse de risipa alimentară atat asupra economiei, cat si mediului, pot contribui toti cei implicati in viata unui produs – de la producator la consumator.

ANSA, ca autoritate publică, responsabilă de inspectare și control pe întregul lanț alimentar, constată existența produselor neconforme  și aplică măsuri de retragere și neadmitere a acestor produse pentru consum. În scop de excludere a fenomenului de risipă a alimentelor, Agenția a înaintat mai multe propuneri de modificare a Legii nr. 231 “Cu privire la reglementarea  comerțului intern”, stabilind drept obiectiv interzicerea returului din unitățile comerciale a produselor neconforme, inclusiv a celor cu termen expirat. Conform propunerilor, operatorul este responsabil de nimicirea produselor alimentare neconforme. Pentru transpunerea în fapt a obiectivului nominalizat, ANSA a elaborat un ghid, care include recomandări practice și instrucțiuni concrete privind mecanismul de stabilire, retragere, păstrare și nimicire a acestor produse.

Menționăm, că din rețeaua comercială prin efortul inspectorilor ANSA, doar în 8 luni al anului curent au fost retrase din comerț și unități de alimentație publică 2618,356 kilograme de produse neconforme. Pentru o mai mare eficiență a luptei cu risipa și protejarea consumatorului, ANSA pledează pentru elaborarea cadrului legal similar celui din Uniunea Europeană, fiind contracarat astfel fenomenul risipei alimentelor.

De reținut, că Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței alimentelor, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar în Republica Moldova.