• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presa : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declaraţia privind buna guvernare
 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 201320142015, 2016

Ordinele ANSA

 

 1. Ordinul Nr. 21  din 15 ianuarie 2018 Cu privire la efectuarea contractelor oficiale la întreprinderile de procesare a cărnii și producere a mezelurilor
 2. Ordinul Nr. 454  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe,sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 3. Ordinul Nr. 453  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 4. Ordinul Nr. 452  din 29 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul ANSA
 5. Ordinul Nr. 451  din 29 decembrie 2017 Despre aprobarea Regulamentului informațiilor cu privire la declararea conflictulor de interese raportate de angajații Agenției pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr. 441  din 22 decembrie 2017 Cu privire la elaborare a Raportului privind implementarea Planului de Control Multianual, pentru anul 2017
 7. Ordinul Nr. 435  din 21 decembrie 2017 Cu privire la prezentarea raportutilor de activitate pentru anul 2017
 8. Ordinul Nr. 413  din 6 decembrie 2017 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale dce protecţie împotriva introducerii şi răspândirii pistei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova
 9. Ordinul Nr. 405 din 1 decembrie 2017, Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar 
 10. Ordinul Nr. 395  din 22 mai 2017 Cu privire la organizarea întrunirilor privind activitatea subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor
 11. Ordinul Nr. 169  din 22 mai 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la planul de control multianual Anexa
 12. Ordinul Nr. 155  din 10 mai 2017 Cu privire la crearea Registrului riscurilor ANSA
 13. Ordinul Nr. 150 din 4 mai 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinar  Anexa 1Anexa 2_1,  Anexa 2_2Anexa 2_3
 14. Ordinul Nr. 147 din 03 mai 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 15. Ordinul Nr. 412 din 03 mai 2017 cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 şi stabilirea unor responsabilităţi
 16. Ordinul Nr. 138 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea Ordinului nr.72 din 28.02 2017 "Cu privire la Planul de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017"
 17. Ordinul Nr. 137 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.21 din 20.01.2017 
 18. Ordinul Nr. 41d din 14 aprilie 2017 cu privire la instruire
 19. Ordinul Nr. 89 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate și eximinate de ANSA și subdiviziunile sale structurale
 20. Ordinul Nr. 104 din 23 martie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 21. Ordinul Nr. 100 din 20 martie 2017 cu privire la aprobarea actelor administrative şi stabilirea unor responsabilităţi
 22. Ordinul Nr. 91 din 14 martie 2017 cu privire la probarea Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
 23. Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017
 24. Anexe la Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017
 25. Ordinul Nr. 83 din 7 martie 2017 cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 26. Ordinul Nr. 80 din 7 martie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern ad-hoc
 27. Ordinul Nr. 77 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni
 28. Ordinul Nr. 74 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 29. Ordinul Nr. 68 din 27 februarie 2017 cu privire la aprobarea regulilor de carantinare a animalelor vii destinate exportului
 30. Ordinul Nr. 19-d din 21 februarie 2017 cu privire la instruire
 31. Ordinul Nr. 54 din 15 februarie 2017 cu privire la crearea grupului de lucru
 32. Ordinul Nr. 49 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2017
  Ordinul Nr. 43 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Programului de audit de profil pentru anul 2017
 33. Ordinul Nr .42 din 3 februarie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 34. Ordinul Nr. 39 din 2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD:12/01 "Privind acţiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme"
 35. Ordinul Nr. 32 din 27 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modelului-cadru de contract de achiziţionare a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară, profilaxie şi combaterea bolilor la animale Anexă
 36. Ordinul Nr. 31 din 27 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 37. Ordinul Nr. 94p din 26 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea planurilor anuale de dezvoltare profesională la nivel de subdiviziune AnexaAnexa 2
 38. Ordinul Nr. 93p din 26 ianuarie 2017 cu privire la delegarea unor responsabilităţi
 39. Ordinul Nr. 92p din 26 ianuarie 2017 cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale pentru anul 2016 Anexă
 40. Ordinul Nr.27 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului de acţiuni, model pentru Direcţiile teritoriale Anexa
 41. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului Anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2017
 42. Ordinul Nr. 24 din 23 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de autosesizare a instituţiei din presă şi din reţelele de socializare
 43. Ordinul Nr. 21 din 20 ianuarie 2017 cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii plantelor şi furajelor conform Ordinului nr.10 din 11.01.2017
 44. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2017
 45. Ordinul Nr.16 din 19 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și de control
 46.  
 47. Ordinul Nr. 12 din 11 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
 48. Ordinul Nr. 8 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea procedurii specifice "Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de toxiinfecţii alimentare"
 49. Ordinul Nr. 10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
 50. Ordinul Nr. 9 din 11 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea investigațiilor parazitologice la pește
 51. Ordinul Nr 240 din 13.12.2013 cu privire la aprobarea unui Regulament
Dispoziţiile ANSA
 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 2. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 3. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 5. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 6. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 9. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 11. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 12. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 13. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 2. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 3. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 4. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 5. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 6. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 7. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 8. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 9. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 10. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 11. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 12. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali

 

 

 

Proiecte în discuţie

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

    ​​9.  Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
        NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Oxana Vaculin, tel: 022-264675
27.06.2016

 

Proiecte definitivate
 1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
 2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
 4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
 5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
 6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
 7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
 8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 9. Avizul Ministerul Economiei
 10. Avizul Ministerul Finanţelor
 11. Avizul Ministerul Muncii
 12. Avizul Ministerul Sănătăţii
 13. Avizul Ministerul Justiţiei
 14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
 15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative