• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Secția management documente

Informații generale

Secția management documente are în atribuția sa managementul documentelor, al circuitului corespondenței și al lucrărilor de secretariat.

Sarcinile de bază ale Secției sunt:

  1. organizarea lucrărilor de secretariat;
  2. organizarea și asigurarea circulației documentelor în Agenție;  
  3. gestionarea corespondenței de intrare/ieșire;
  4. asigurarea privind audiența cetățenilor de către conducerea Agenției;
  5. pregătirea și difuzarea, către subdiviziunile Agenției, a ordinelor, dispozițiilor, hotărârilor și altor acte normative privind activitatea internă;
  6. participarea la ședințele organizate de către conducere cu perfectarea proceselor-verbale;
  7. înregistrarea și administrarea corespondenței în cadrul sistemului e-Management Documente;
  8. acordarea asistenței necesare subdiviziunilor structurale ale Agenției în domeniul lucrărilor de secretariat și documentare.
Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate Vă puteți adresa:

e-mail Secție: cancelaria@ansa.gov.md

Nina Sineac – şef Secție
tel: 0-22-264-640
e-mail: nina.sineac@ansa.gov.md

Silvia Cojocaru – specialist
tel: 0-22-294-731
e-mail:  silvia.cojocaru@ansa.gov.md

Rotari Iuliana – secretar administrativ superior
tel: 0-22-264-644
e-mail:  iuliana.hirbu@ansa.gov.md

Cenușa Maria – secretar administrativ superior
tel: 0-22-264-644
e-mail:  maria.cenusa@ansa.gov.md