• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Au fost închise toate focarele de pestă porcină africană în teritoriul Republicii Moldova.Pe data de 12.06.2023 au fost ridicate restricțiile la pesta porcină africană (PPA) în

s. Lărguța, r. Cantemir, Codrii Tigheciului astfel la moment au fost închise toate focarele de PPA înregistrate la porcii domestici și mistreți în republică.

Succesele obținute se datorează implicării și conlucrării interinstituționale, autorităților publice locale, precum și fermierilor.

Însă cu toate aceste reușite, riscul izbucnirii unui nou focar este destul de persistent având în vedere că în țările vecine apar noi și noi focare de PPA atât la porci domestici, cât și la mistreți.

Reamintim că în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate 17 focare de PPA, dintre care 14 focare la porcii domestici, 3 la porcii mistreți,  fiind nimiciți din cauza bolii 334 porci și 21 mistreți.

În Republica Moldova în perioada anilor 2020 - 2022 au fost înregistrate 27 de focare, dintre care 21 focare la porcii domestici, 6 la porcii mistreți,  fiind astfel nimiciți din cauza bolii 31 333 porci domestici și 176 mistreți.

Agenția solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent în cazul îmbolnăvirii sau pierii animalelor sau a depistării cadavrelor de mistreți  și totodată să nu utilizeze în hrana acestora cereale proaspăt recoltate, resturi culinare, care de asemenea pot determina îmbolnăvirea porcilor cu virusul pestei porcine africane și să respecte cu strictețe cerințele minime de biosecuritate. stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1368 din 19.12.2016.

Tot în acest context, solicităm cetățenilor de a nu procura animale fără certificate sanitare veterinare și produse alimentare din locuri neautorizate, precum și de a nu procura produse alimentare din carne de porc din țările vecine în scopul aducerii acestora în Republica Moldova, deoarece acestea vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.

Reiterăm că în cazul morții și nimicirii porcilor din cauza PPA, despăgubiri vor primi doar proprietarii a căror animale au fost identificate și înregistrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

Agenția este dispusă să acorde persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și locul amplasării acestora recompense în mărime de 50 euro pentru fiecare cadavru notificat.

Ținem să menționăm că, pe parcursul anului 2023, în regiunea respectivă, în țările vecine, au fost înregistrate mai multe cazuri de PPA la porci domestici și mistreți.