• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a depistat un șir de încălcări în urma controlului desfășurat la adăpostul pentru animale de companie fără stăpân din mun. Chișinău, al Î.M. Regia „Autosalubritate”.Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor mun. Chişinău (DTSA Chișinău), a desfășurat la data de 08.12.2021 controlul oficial la adăpostul pentru animale de companie fără stăpân din mun. Chișinău, al Î.M. Regia „Autosalubritate”.

Astfel, în urma controlului efectuat inspectoriii DTSA Chișinău, au constatate un șir de încălcări:

 1. Exploatația  „Necropola de animale” funcționează în lipsa autorizației sanitar-veterinare, fapt care contravine prevederilor expres stabilite în art. 18 alin (1) din Legea nr. 221/ 2007 cu privire la activitatea sanitară  veterinară, care stabilește că „agenții economici care desfășoară cel puțin una dintre activitățile menționate în anexa nr. 6 pot activa numai dacă acestea au fost supuse procedurii de autorizare/înregistrare sanitară veterinară de către Agenție”.
 2. Unitatea de transport (doar una la număr) pentru transportarea animalelor vii și a cadavrelor de animale, la fel, nu dispune de autorizației sanitar-veterinare de funcționare (fapt care la fel contravine legii mai sus menșionate).
 3. Adăpostul pentru animale de companie nu dispune de serviciile unui medic veterinar așa cum stabilește art 18 alin (2) lit. c) al Legii nr. 221/ 2007.
 4. Animalele (în număr de 492) din incinta adăpostului nu sunt supuse supravegherii sanitar-veterinar și lipsesc cu desăvîrșire evidențale necesare stabilite.
 5. Lipsa totală a deservirii postoperatorie a animalelor după intervențele chirurgicale, animelele fiind astfel predispuse suferințelor;
 6. Lipsa totală a evidenței tratamentelor medicamentoase sau cgirurcicale efectuate, nu sunt cunoscute procedurile de intervenții chirurgicale (de către cine s-au efectuat, în ce condiții);
 7.  Hrănirea animalelor se efectuează cu hrană de proveniență necunoscută și în lipsa certificatelor sanitar- veterinare ;
 8. Volierile și spațiile de întreținere nu coresund cerințelor descrise în anexa nr. 2 la Decizia Consiliului mu. Chișinău nr. 4/4 din 17.09.2019.
 9. Lipsa evidenței examinării zilnice a animalelor;
 10. Lipsa evidenței efectuării dezinfecțiilor spațiilor de întreținere a animalelor, a teritoriilor adiacente, a unității de transport care transportă animalele, cadavrele acestora, precum și calitatea efectuării acesteia;
 11. Lipsa evidenței mortalității animalelor  și a trasbilității cadavrelor;
 12. Lipsa utilităților necesare respectării cerințelor de biosecuritate;
 13. Animale nu sunt grupate corespunzător vârstelor, sexelor, agresivității, stării de sănătate, etc.
 14. Nnerespectarea rigorilor de carantină a animalelor nou aduse la exploatație;
 15. Spațiul utilizat pentru înhumarea cadavrelor de animale nu corespund cerințelor, și la momentul controlului nu au fost prezentate careva acte din care să releve dreptul de utilizarea a terenului respectiv în acest scop;
 16. Lipsa evidenței identificării animalelor;
 17. Lipsesc substanțele dezinfectante necesare;
 18. Exploatația nu dispune de aprovizionarea cu apă potabilă.

La acest moment are loc definitivarea procedurilor de încheiere a controlului conform prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii  de întreprinzător și a Legii nr. 50/ 2013 Legii nr. 50/ 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor.

Astfel presoanele găsite vinovate pentru aceste încălcări vor fi trase la răspundere conform prevederilor art. 157, 158 și 196 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008.

La fel, ANSA va solicita și altor instituții abilitate să examineze conform competențelor cazul dat.

Dorim să menționăm, că pe data de 08. 12.2021 ANSA a remis în adresa asociațiilor obștești de profil o adresare prin care sunt invitați pe data de 14. 12.2021 la o masă de discuții la care va fi abordată problema asigurării de către societate și a instituțiilor responsabile a cerințelor de protecșie și bunăstarea a animalelor.

Tot în contextul dat, după finalizarea procedurilor aferente controlului efectuat la adăpostul pentru animale de companie fără stăpân din mun. Chișinău, al Î.M. Regia „Autosalubritate” din cadrul Primării mun. Chișinău, va solicita conducerii Primăriei mun. Chișinău stabilirea unei ședințe comune pentru a fi prezentate cele constatate și a fi cerute explicații de rigoare pe marginea subiectului în cauză.

În aceast context, menționăm că potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) lit. s1) din Legea nr. 436/ 2006 privind administraţia publică locală, competența aprobări regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestic, îi revine autoritășilor publice locale (consiliul primăriilor).

Menționăm că, potrivit Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/ 2008, administrația publică locală, la fel posedă competețe de efectuare a controalelor/verificărilor și în baza constatărilor pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 157 alin.(1)–(3), (5)–(10) Cruzimea faţă de animale.

Accentuăm că, ANSA va acționa în strictă conformitate cu prevederile cadrului normativ, și va asigura o transparență deplină a cazului respectiv și va aplica o politică de „ ZERO TOLERANȚĂ” pentru acțiunile care vin să pericliteze protecția, bunăstarea și sănătatea animalelor.

Actualizare

În contextul controlului efectuat la ”Necropola de animale” a Î.M. Regia ”Autosalubritate” și, ca urmare a încălcărilor depistate, Directia Teritoriala pentru Siguranța Alimentelor, munciipiul Chisiinau, a sesizat Inspectoratul Ecologic de Stat, Inspectoratul General al Poliției și Pretura Sectorului Ciocana.

De asemenea, au fost citate mai multe persoane responsabile din administrația ”Necropolei de animale” pentru a stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea responsabililor ce se fac vinovați și pentru a fi trași la răspundere conform Codului Contravențional.

*Comunicatul urmează a fi actualizat în corelare cu acțiunile în desfășurare.