• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

ANUNȚ privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenției Naționale pentru Siguranța AlimentelorConform prevederilor pct.2  al Hotărârii  Guvernului  nr. 380 din  25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din  Regulamentului-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în  componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail ana.turcan@ansa.gov.md și controale@gov.md, până la data de 06 august 2021.