• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

ANSA a organizat seminare de instruire pentru inspectorii fitosanitari din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelorÎn perioada 13-15 iulie curent, au fost organizate 3 sesiuni de instruire pentru inspectorii fitosanitari din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Aceste instruiri au fost organizate pentru a facilita implementarea prevederilor legale din domeniul fitosanitar și de siguranța alimentelor, precum și a actelor normative ce reglementează activitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alementelor.

Atenție deosibită a fost acordată aplicării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 82 din 26.05.2021 cu privire la unele sisteme informaționale și registre de stat ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, și, în special, utilizării corecte a Sistemului Informațional Automatizat de management al laboratoarelor ( SIA LIMS).

Totodată, dl Vladislav Cotici, Director general al ANSA a salutat colegii și a menționat că  „este foarte importantă utilizarea sistemelor informaționale și modernizarea acestora după cum și utilizarea lor în procesul de control oficial realizat de inspectorii ANSA. O calitate indispensabilă a inspectorilor este responsabilitatea majoră privind aplicarea corectă a prevederilor legale și nu în ultimul rind integritatea colaboratorilor Agenției”.

Instruirile organizate au fost finalizate cu evaluarea cunoștințelor inspectorilor, rezultatele acestora vor servi temei pentru planificarea următoarelor sesiuni de instruire.