• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Situația epizootică în Republica Moldova, și în țările lumii în perioada 26.06.2021 - 02.07.2021Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor prezintă situația epizootică din Republica Moldova, și în regiune în perioada 26.06.2021 - 02.07.2021.

 

Pe teritoriul Republicii Moldova s-a înregistrat un caz pozitiv de rabie, la o pisică în raionul Florești. Cadavrul animalului afectat de rabie a fost distrus  prin incinerare și resturile rezultate în urma incinerării au fost înhumate. Sunt întreprinse activități de control și de eradicare a focarului de boală, în conformitate cu Ordinul ANSA nr. 52 din 04 martie 2015. 

Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) a declarat mai multe boli infecțioase la animale în țările limitrofe și în lume:

 1. PPA (pesta porcină africană). În perioada 26.06.2021 - 02.07.2021 cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE în:
 • România - cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la porci domestici în județele TELEORMAN, DÂMBOVIȚA, CLUJ, BUZĂ, la mistreți în județul SĂLAJ, la porci domestici și mistreți în județul SATU MARE.

          Se efectuează controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sânt introduse măsuri de     carantină în focar, sânt stabilite zona de protecție și zona de supraveghere în      focarele de porci domestici și zona infectată în focarele de mistreți. Controlul    mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor      de mistreți, dezinfecție, deratizare. Eliminarea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor;

 • Estonia - cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sânt introduse măsuri de carantină în focar, sunt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți;

 • Lituania - cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sânt introduse măsuri de carantină în focar, sunt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți;

 • Letonia - cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sânt introduse măsuri de carantină în focar, sunt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți;

 • Polonia - cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la porci domestici  și mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sânt introduse măsuri de carantină în focar, sunt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți;

 • Slovacia - la porci domestici și mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sunt introduse măsuri de carantină în focar, sânt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți;

 • Ungaria - la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sunt introduse măsuri de carantină în focar, sânt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți.

 • Germania - la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sunt introduse măsuri de carantină în focar, sânt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți.

 • Bulgaria - la mistreți.

Se efectuează distrugerea oficială a carcaselor, a produselor secundare și a deșeurilor, controlul rezervoarelor faunei sălbatice, sunt introduse măsuri de carantină în focar, sânt stabilite zonele infectate, controlul mișcării animalelor în interiorul țării, screening-ul porcilor domestici și populațiilor de mistreți.

În perioada 26.06.2021 - 02.07.2021 cazuri noi de îmbolnăvire au fost raportate la OIE la următoarele boli infecțioase:                                         

 1. Influența aviară înalt patogenă - în Germania, la păsări domestice, Finlanda, la păsări sălbatice, Olanda, la păsări sălbatice, Norvegia, la păsări sălbatice, Polonia, la păsări de curte, Suedia, la păsări sălbatice;
 2. Bluetongue - în Spania, la bovine, ovine, caprine;
 3. Antrax - în Turcia, la bovine;
 4. Febra aftoasă - în Turcia, la bovine și ovine;
 5. Pesta rumegătoarelor mici - în Turcia, la ovine;
 6. Variola ovină și caprină - în Turcia, la ovine;
 7. Rabie - în Turcia, la câine și bovină;
 8. Tuberculoză - în Polonia, la bovine.

 

 

Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor