Actualizat pe: 16 octombrie 2017 |

Transparenta decizionala

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul Multiannual de Dezvoltare Profesională al ANSA 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declaraţia privind buna guvernare
 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 201320142015

 1. Ordinul Nr. 330 din 4 octombrie 2017, Cu privire la asigurarea acţiunilor de audit ale grupului Curţii de Conturi
 2. Ordinul Nr. 306 din 11 septembrie 2017 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 3. Ordinul Nr. 314 din 18 septembrie 2017 Cu privire la implementarea recomandărilor de audit 
 4. Ordinul Nr. 151.1 din 5 mai 2017 Cu privire la măsurile strategice de control al pestei porcine africane la porci domestici și mistreți
 5. Ordinul Nr. 948b din 8 septembrie 2017 Cu privire la aprobarea Codului de Conduită al angajaţilor ANSA 
 6. Ordinul Nr. 297 din 1 septembrie 2017 Cu privire la formarea echipei de audit
 7. Ordinul Nr. 292 din 24 august 2017 Cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 8. Ordinul Nr. 286 din 18 august 2017 Cu privire la intensificarea unor măsuri de control la import și de prevenire a toxicoinfecțiilor alimentare
 9. Ordinul Nr. 275 din 8 august 2017 Cu privire la eliberarea certificatelor de inofensivitate pentru strugurii de soiuri pentru vin
 10. Ordinul Nr. 271 din 7 august 2017 Cu privire la formarea echipei de audit 
 11. Ordinul Nr. 264 din 2 august 2017 Cu privire modificarea și completaiea Ordinului nr. 72 din 28.02.2017
 12. Ordinul Nr. 261  din 26 iulie 2017 Cu privire la modofocarea şi completarea Ordinului nr. 49 din 09.02.2017  Anexa
 13. Ordinul Nr. 79-d din 24 iunie 2017 Cu privire la instruire 
 14. Ordinul Nr. 237  din 10 iulie 2017   Cu privire la elaborarea raportului privind implementarea Planului de Control Multianual pentru primul semestru al anului 2017
 15. Ordinul Nr. 213  din 27 iunie 2017 Cu privire la formarea echipei de audit
 16. Ordinul Nr. 212  din 26 iunie 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 17. Ordinul Nr. 209 din 26 iunie 2017 Privind intensificarea controalelor la unităţile de comerţ, alimentaţie publică, locuri de agriment şi tabere de odihnă
 18. Ordinul Nr. 200 din 19 iunie 2017 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 19. Ordinul Nr. 199 din 19 iunie 2017 Cu privire la aprobarea Registrului riscurilor ANSA
 20. Ordinul Nr. 182  din 5 iunie 2017 Cu privire la Ghidul pentru agenţii economici din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice la etapa obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare
 21. Ordinul Nr. 169  din 22 mai 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la planul de control multianual Anexa
 22. Ordinul Nr. 155  din 10 mai 2017 Cu privire la crearea Registrului riscurilor ANSA
 23. Ordinul Nr. 150 din 4 mai 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinar  Anexa 1Anexa 2_1 Anexa 2_2Anexa 2_3
 24. Ordinul Nr. 147 din 03 mai 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 25. Ordinul Nr. 412 din 03 mai 2017 cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 şi stabilirea unor responsabilităţi
 26. Ordinul Nr. 138 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea Ordinului nr.72 din 28.02 2017 "Cu privire la Planul de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017"
 27. Ordinul Nr. 137 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.21 din 20.01.2017 
 28. Ordinul Nr. 41d din 14 aprilie 2017 cu privire la instruire
 29. Ordinul Nr. 89 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate și eximinate de ANSA și subdiviziunile sale structurale
 30. Ordinul Nr. 104 din 23 martie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 31. Ordinul Nr. 100 din 20 martie 2017 cu privire la aprobarea actelor administrative şi stabilirea unor responsabilităţi
 32. Ordinul Nr. 91 din 14 martie 2017 cu privire la probarea Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
 33. Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017
 34. Anexe la Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017
 35. Ordinul Nr. 83 din 7 martie 2017 cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 36. Ordinul Nr. 80 din 7 martie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern ad-hoc
 37. Ordinul Nr. 77 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni
 38. Ordinul Nr. 74 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 39. Ordinul Nr. 68 din 27 februarie 2017 cu privire la aprobarea regulilor de carantinare a animalelor vii destinate exportului
 40. Ordinul Nr. 19-d din 21 februarie 2017 cu privire la instruire
 41. Ordinul Nr. 54 din 15 februarie 2017 cu privire la crearea grupului de lucru
 42. Ordinul Nr. 49 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2017
  Ordinul Nr. 43 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Programului de audit de profil pentru anul 2017
 43. Ordinul Nr .42 din 3 februarie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 44. Ordinul Nr. 39 din 2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD:12/01 "Privind acţiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme"
 45. Ordinul Nr. 32 din 27 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modelului-cadru de contract de achiziţionare a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară, profilaxie şi combaterea bolilor la animale Anexă
 46. Ordinul Nr. 31 din 27 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 47. Ordinul Nr. 94p din 26 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea planurilor anuale de dezvoltare profesională la nivel de subdiviziune Anexa, Anexa 2
 48. Ordinul Nr. 93p din 26 ianuarie 2017 cu privire la delegarea unor responsabilităţi
 49. Ordinul Nr. 92p din 26 ianuarie 2017 cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale pentru anul 2016 Anexă
 50. Ordinul Nr.27 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului de acţiuni, model pentru Direcţiile teritoriale Anexa
 51. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului Anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2017
 52. Ordinul Nr. 24 din 23 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de autosesizare a instituţiei din presă şi din reţelele de socializare
 53. Ordinul Nr. 21 din 20 ianuarie 2017 cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii plantelor şi furajelor conform Ordinului nr.10 din 11.01.2017
 54. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2017
 55. Ordinul Nr.16 din 19 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și de control
 56.  
 57. Ordinul Nr. 12 din 11 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
 58. Ordinul Nr. 8 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea procedurii specifice "Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de toxiinfecţii alimentare"
 59. Ordinul Nr. 10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
 60. Ordinul Nr. 9 din 11 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea investigațiilor parazitologice la pește
 61. Ordinul Nr. 388 din 12 decembrie 2016 cu privire la intensificarea masurilor de prevenire a introducerii gripei aviare
 62. Ordinul Nr. 414 din 30 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic
 63. Ordinul Nr. 413 din 30 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea modelului de certificat sanitar-veterinar pentru importul de carne de pasăre în Republica Moldova din Republica Letonă
 64. Ordinul Nr. 412 din 30 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni 2017
 65. Ordinul Nr. 407 din 27 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD: 13/01 "Privind pregătirea şi efectuarea controlului oficial la unităţile care produc şi/sau procesează produse alimentare de origine animală" 
  Procedura generală de inspecţie 1, Procedura generală de inspecţie 2
  Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10, Anexa 11, Anexa 12, Anexa 13, Anexa 14, Anexa 15, Anexa 16
 66. Ordinul Nr. 398 din 20 decembrie 2016  Cu privire la elaborarea și aprobarea Raportului anual pentru implementarea Planului de Acțiuni pentru anul 2016
 67. Ordinul Nr. 397 din 20 decembrie 2016  Cu privire la elaborarea Raportului Anual privind implementarea Planului de Control Multianual pentru anul 2016
 68. Ordinul Nr. 396 din 16 decembrie 2016  Cu privire la modificarea și completarea ordinului nr.381 din 06.12.2016 
 69. Ordinul Nr. 393 din 16 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea unor modele de certificate  sanitar-veterinare
 70. Ordinul Nr. 376 din 5 decembrie 2016  Cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate pentru semestrul II al anului 2016
 71. Ordinul Nr. 381 din 6 decembrie 2016  Cu privire la elaborarea și aprobarea planului de acțuni 
 72. Ordinul Nr. 382 din 6 decembrie 2016  Cu privire la elaborarea planurilor de acțuni la nivel de subdiviziune structurală pentru anul 2017
 73. Ordinul Nr. 384 din 7 decembrie 2016  Cu privire la aprobarea unor modele de certificate  sanitar-veterinare Anexa1, Anexa 2, Anexa 3
 74. Ordinul Nr. 366 din 28 noiembrie 2016  Cu privire la efectuarea misiunii de audit
 75. Ordinul Nr. 367 din 29 noiembrie 2016  Cu privire la aprobarea unor modele de certificate  sanitar-veterinare
 76. Ordinul Nr. 351 din 17 noiembrie 2016  Cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire a introducerii febrei aftoase pe teritoriul Republicii Moldova
 77. Ordinul Nr. 330 din 9 decembrie 2015 Despre aprobarea regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare din cadrul ANSA
 78. Ordinul Nr. 329 din 9 decembrie 2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate din cadrul ANSA 
 79. Ordinul nr.331 din 9 decembrie 2017 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor şi crearea Comisiei de evaluare a cadourilor în cadrul ANSA
 80. Ordinul nr. 328 din 9 decembrie 2015 Despre aprobarea Regulamentului al informaţiilor cu privire la conflictul de interese raportate de angajaţii ANSA
 81. Ordinul Nr. 342 din 24 decembrie 2015  Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare institutionala 2016-2018
 82. Ordinul Nr. 334 din 1 noiembrie 2016 Cu privire la sistarea importului de ouă din Polonia și prevenirea toxiinfecțiilor alimentare
 83. Ordinul Nr. 332 din 28 octombrie 2016 Cu privire la eliberarea certificatelor sanitar- veterinare pentru pește viu și proaspăt refrigerat
 84. Ordinul Nr. 331 din 28 octombrie 2016 Cu privire aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 85. Ordinul Nr. 326 din 26 octombrie 2016 Cu privire aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 86. Ordinul Nr. 337 din 17 decembrie 2015 Cu privire aprobarea Planului de procurări al ANSA pentru perioada 2016-2018 Anexa
 87. Ordinul Nr. 324 din 22 octombrie 2016 Cu privire la efectuarea misiunii de audit
 88. Ordinul Nr. 321 din 21 octombrie 2016 Cu privire la crearea grupului de lucru
 89. Ordinul Nr. 318 din 20 octombrie 2016 Cu privire la completarea Ordinului Nr. 77 din 01.04.2016
 90. Ordinul Nr. 312 din 17 octombrie 2016 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 91. Ordinul Nr. 301 din 6 octombrie 2016 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 92. Ordinul Nr. 297 din 4 octombrie 2016 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 50 din 11.03.2016
 93. Ordinul Nr. 294 din 3 octombrie 2016 Cu privire la pesta porcină africană
 94. Ordinul Nr. 281 din 27 septembrie 2016 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA nr. 253 din 02.09.2016 
 95. Ordinul Nr. 271 din 21 septembrie 2016 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA br. 252 din 26.08.2016 
 96. Ordinul Nr. 255  din 7 septembrie 2016 Cu privire la efectuarea misiunii de audit
 97. Ordinul Nr. 260 din 9 septembrie 2016 Cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire a introducerii pestei porcine africane
 98. Ordinul Nr. 254 din 5 septembrie 2016 Cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie a pestei porcine africane
 99. Ordinul Nr. 252 din 26 august 2016 Întru implimentarea Legii nr. 181 din 22.07.2016
 100. Ordinul Nr. 253 din 2 septembrie 2016 cu privire la eliberarea certificatului de inofensivitate
 101. Ordinul Nr. 235 din 15 august 2016 cu privire la operarea unor modificări în ordinul Agenţiei nr. 193 din 13 iulie 2016 "Cu privire la organizarea şi deservirea agenţilor economici"
 102. Ordinul Nr. 234 din 15 august 2016 cu privire la implementarea vaccinării intranazale contra Bolii de Newcastle la păsările din gospodăriile populaţiei
 103. Ordinul Nr. 212 din 29 iulie 2016 cu privire la efectuarea misiunii de audit
 104. Ordinul Nr. 172 din 27.06.2016 cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 50 din 11.03.2016
 105. Ordinul Nr. 171 din 27 iunie 2016 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 106. Ordinul Nr. 156 din 16 iunie 2016 cu privire la raportarea lunară 
 107. Ordinul Nr. 146  din 9 iunie 2016 cu privire la completarea Ordinului ANSA nr.237 din 26.08.2015
 108. Ordinul Nr. 66 din 28 martie 2016 cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie a pestei porcine africane şi abrogarea unui Ordin
 109. Ordinul Nr. 144 din 7 iunie 2016 pentru aprobarea Recomandărilor-cadru pentru definirea calităţii produselor alimentare admise pentru achiziţii publice de produse în scopul organizării alimentaţiei în instituţiile educaţionale
 110. Ordinul Nr. 143 din 7 iunie 2016 cu privire la aprobarea Planului de evaluare a activităţii Subdiviziunilor Teritoriale prntru anul 2016
 111. Ordinul Nr. 138 din 6 iunie 2016 cu privire la implementarea Hotărârii de Guvern Nr. 567 din 16.07.2014
 112. Ordinul Nr. 103 din 27 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Programului la Salmonella spp. în carcasele de păsări pentru anul 2016. Anexa
 113. Ordinul Nr. 135 din 31 mai 2016 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 114. Ordinul Nr. 127 din 24 mai 2016 cu privire la aprobarea Procedurii specifice COD: PS(04/1)-1/01 ”Autorizarea și listarea unităților din domeniul produselor de origine animală destinate consumului uman”.  Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10, Anexa 11
 115. Ordinul Nr. 125 din 23 mai 2016 cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate pentru primul semestru al anului 2016: Anexa 1, Anexa 2
 116. Ordinul Nr. 124 din 19 mai 2016 cu privire la pregătirea profesională a personalului referitor la implementarea sistemului de management conform cerinţelor ISO 17020 în cadrul ANSA şi organizarea instruirilor inspectorilor din cadrul Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor
 117. Ordinul Nr. 40 din 1 martie 2016 cu privire la optimizarea procedurilor de export a produselor supuse controlului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)
 118. Ordinul Nr. 122 din 17 mai 2016 cu privire la completarea Ordinului ANSA nr. 237 din 26.08.2015
 119. Ordinul Nr. 96 din 26 aprilie 2016 cu privire la efectuarea misiunii de audit şi formarea echipei de audit
 120. Ordinul Nr. 95  din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Planului de integritate al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 121. Ordinul Nr. 77 din 01.04.2016 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul sănătăţii plantelor, siguranţei alimentelor şi furajelor pentru 2016: Anexa
 122. Ordinul Nr. 63 din 25.03.2016 cu privire la evidenţa unităţilor supase supravegherii sanitar veterinare
 123. Ordinul Nr. 59 din 21.03.2016 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 124. Ordinul Nr. 58 din 21.03.2016 cu privire la completarea Ordinului ANSA nr.237 din 26.08.2015
 125. Ordinul Nr. 57 din 14.03.2016 cu privire la rezultatele inspectării financiare
 126. Ordinul Nr. 50 din 11.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2016: Anexa 1, 2, 3, 4, Raport
 127. Ordinul Nr. 41 din 02.03.2016 cu privire la aprobarea Procedurii Operaționale ”Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA” Anexa 1, Anexa 2
 128. Ordinul Nr. 39 din 01.03.2016 cu privire la efectuarea misiunii de audit şi formarea echipei de audit
 129. Ordinul Nr. 17 din 01.02.2016 cu privire la aprobarea Planului Anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2016: Anexa
 130. Ordinul Nr. 15 din 29.01.2016 cu privire la efectuarea misiunii de audit şi formarea echipei de audit
 131. Ordinul Nr. 8 din 15.01.2016 cu privire la elaborarea planurilor de acțiuni la nivel de subdiviziune structurală pentru anul 2016
 132. Ordinul Nr. 5 din 13.01.2016 cu privire la aprobarea Programelor de audit al sistemului de control oficial
 133. Ordinul Nr. 348 din 05.01.2016 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2016
 134. Ordinul Nr 240 din 13.12.2013 cu privire la aprobarea unui Regulament
 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 2. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 3. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 5. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 6. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 9. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 11. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 12. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 13. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă

 

 1. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru semestrul I 2017
 2. Raport de audit: "Evaluarea sistemului de control oficial privind siguranța peștelui viu”
 3. Raport Centrului Naţional Anticorupţie, 2017
 4. Raport Centrului Naţional Anticorupţie
 5. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 6. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3
 7. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 8. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 9. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 10. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 11. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 12. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 13. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 14. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 15. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 16. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali

Proiecte în discuţie

 1. Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală
 2. Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare
 3. Procedura specială privind inspecţia unităţilor de alimentaţie publică
 4. Procedura specială privind verificarea obiectivelor mobile/fixe care funcţionează temporar/permanent, în care se prepară/comercializează produse alimentare
 5. Procedura specială privind verificarea trasabilităţii
 6. Procedura de suspendare/interzicere a activităţii unităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
 7. Procedura de rechemare/retragere a alimentelor nesigure de pe piaţă
 8. Ghid privind elaborarea procedurii de retragere/rechemare pentru operatorii din industria alimentară în conformitate cu art.16 al Legii nr.113 din  18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor

    ​​9.  Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
        NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Oxana Vaculin, tel: 022-264675
27.06.2016

 

Proiecte definitivate