Actualizat pe: 16 octombrie 2017 |

La Hânceşti a avut loc un dialog de real folos pentru operatorii din domeniul alimentaţiei

15.06.2017 02:46

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor  Hâncești, a organizat un seminar cu tema „Cerințele de recepție, păstrare,depozitare și comercializare a produselor alimentare cu amanuntul”.

În atenţia celor 47  de agenți economici, care au participat la această întrunire, s-au  aflat neconformitățile depistate și mentionate  în actele de control și prescriptii care au fost întocmite pe parcursul anului .

Reprezentanţii DRSA au atras atenţia la  respectarea cadrului legal privind respectarea cerinţelor sanitar- veterinare, a regulilor generale de igienă a produselor alimentare,  a hotărârilor de Guvern şi a ordinelor emise de ANSA.

La seminar s-a vorbit detaliat despre:

  • Respectarea termenilor de valabilitate a produselor alimentare și condițiilor  de păstrare a acestora.
  • Respectarea de către agentii economici a contractelor de achiziții.
  • Pachetul de acte permisive necesar la receptionarea produselor alimentare
  • Respectarea condițiilor  la preambalarea produselor alimentare.

      -    Respectarea vecinătății produselor alimentare de diferită origine.

      -    Condițiile de transportare,recepție și păstrare a produselor alimentare.

Participanţii întrunirii au formulat întrebări cu privire la :

  • Termenul limită și condițiile de păstrare a produselor ușor alterabile.
  • Nerespectarea de către agenții economici a cerințelor conform  contractelor ce prevede livrarea produselor alimentare doar în baza actelor de proveniență.
  • Cerințele de autorizare a transportului auto destinat transportării produselor cu regim special de temperatura.