Actualizat pe: 18 august 2017 |

Direcția Relații Internaționale

Scopul și obiectivele:

  • Coordonarea activităţilor ce ţin de implementarea relaţiilor Republica Moldova – Uniunea Europeană şi alte state, conform obiectivelor de activitate şi atribuţiilor ANSA;
  • asigurarea schimbului de informaţii cu instituţiile internaţionale, UE, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM şi alte ministere implicate în procesul elaborării poziţiei RM, precum și
  • coordonarea şi  monitorizarea implementării asistenţei acordate ANSA de la organizaţiile internaţionale, statele membre ale Uniunii Europene şi alte state.