• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ordinele ANSA 2014

Ordinele ANSA: 20132015

 1. Ordinul Nr.247 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2014
 2. Ordinul Nr.248 din 10.01.2014 cu privire la realizarea măsurilor de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare
 3. Ordinul Nr.7 din 10.01.2014 cu privire la formularea dărilor de seamă în domeniul supravegherii unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală
 4. Ordinul Nr.238 din 11.12.2013 cu privire la aprobarea Planului de contingenţă pentru pesta porcină africană şi Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană: Anexa 1Anexa 2
 5. Ordinul Nr.4 din 13.01.2014 În executarea prevederilor art.6 alin.(3)-(7) din Legea nr.131 din 08.06.2012 "Privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător"
 6. Ordinul Nr.12 din 16.01.2014 cu privire la completarea Ordinului 247 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2014
 7. Ordinul Nr.249 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2014
 8. Ordinul Nr.22 din 03.02.2014 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă în domeniul siguranţei produselor de origine animală pentru anul 2014
 9. Ordinul Nr.16 din 20.01.2014 cu privire la aprobarea listei produselor de origine animala si non-animala cu risc sporit
 10. Ordinul Nr.32 din 14.02.2014 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de act normativ privind modificarea şicompletarea Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2013
 11. Ordinul Nr.62 din 10.03.2014 cu privire la stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import
  Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import
  Abrogar de Ordinul Nr.62 - Ordinul Nr.250 din 10.01.2014 cu privire la stabilirea mecanismului de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă, produse agroalimentare de import
 12. Ordinul Nr.64 din 10.03.2014 cu privire la întreprinderea unor măsuri fitosanitare
 13. Ordinul Nr.59 din 07.03.2014 cu privire la aprobarea Programelor naţionale de supraveghere a sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală pentrul anul 2014
 14. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 15. Ordinul Nr.79 din 31.03.2014 cu privire la evidenţa unităţilor supuse supravegherii sanitare veterinare
 16. Ordinul Nr.46 din 27.02.2014 cu privire la aprobarea Planului de contingenţă pentru boala de Newcastle şi Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de boala de Newcastle: Anexa 1Anexa 2
 17. Ordinul Nr.86 din 03.04.2014 cu privire la stabilirea unor responsabilităţi
 18. Ordinul Nr.87 din 04.04.2014 cu privire la desfăşurarea unor instruiri
 19. Ordinul Nr.93 din 11.04.2014 privind intensificarea controalelor în perioada Sărbătorilor Pascale 2014
 20. Ordinul Nr.95 din 14.04.2014 cu privire la efectuarea controlului agenţilor economici din domeniul:
 21. Ordinul Nr.99 din 18.04.2014 cu privire la organizarea unor seminare
 22. Ordinul Nr.101 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea listei reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală provenite din import
 23. Ordinul Nr.102 din 30.04.2014 Modificat prin Ordinul Nr. 74 din 2018 
 24. Ordinul Nr.106 din 07.05.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice de prelevare a stronţiului SR-90 şi cesiului CS-137 în produsele alimentare
 25. Ordinul Nr.88 din 07.04.2014 cu privire la organizarea înregistrării Operatorilor, perfectarea şi eliberarea certificatelor de înregistrare
 26. Ordinul Nr.134 din 02.06.2014 cu privire la aprobarea Programului Naţional de supraveghere a materialelor furajere
 27. Ordinul Nr.131 din 29.05.2014 cu privire la importul de animale
 28. Ordinul Nr.132 din 29.05.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară
 29. Ordinul Nr.133 din 30.05.2014 cu privire la intensificarea controalelor în unităţile de alimentare publică
 30. Ordinul Nr.114 din 20.05.2014 despre gestionarea încălcărilor legislaţiei naţionale la importul şi comercializarea produselor de origine vegetală
 31. Ordin Comun Nr.2450/136 din 03.06.2014 cu privire la optimizarea procedurilor de export a mărfurilor supuse controlului vetrinar şi fitosanitar de către ANSA
 32. Ordinul Nr.147 din 13.06.2014 cu privire la operarea unor modificari în Ordinul Nr.64 din 10.03.2014
 33. Ordinul Nr.165 din 09.07.2014 cu privire la aprobarea unor norme: Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5
 34. Ordinul Nr.170 din 14.07.2014 cu privire la controlul şi supravegherea sanitar-vetrinară
 35. Ordinul Nr. 173 din 15.07.2014 cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie a pestei porcine africane
 36. Ordinul Nr. 173/1 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontiera de stat a Republicii Moldova
 37. Ordinul Nr. 181 din 27.07.2014 cu privire la evaluarea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală ce activează sezonier
 38. Ordinul Nr. 193 din 18.08.2014 cu privire la optimizarea procedurii de certificare a fructelor şi legumelor
 39. Ordinul Nr. 198 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare: Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8
 40. Ordinul Nr. 201 din 02.09.2014 cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire a introducerii bolii limbii albastre: Anexa 1 modificată prin Ordinul 22 din 26.01.2015
 41. Ordinul Nr. 202 din 08.09.2014 cu privire la optimizarea procedurii de achiziţionare a strugurilor tehnici de către procesatori
 42. Ordinul Nr. 216 din 08.09.2014 cu privire la elaborarea ghidului privind farmacovigilenţa veterinară
 43. Ordinul Nr. 242 din 30.09.2014 cu privire la activitatea colaboratorilor Posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar
 44. Ordinul Nr. 212 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind efectuarea examenului antet şi post - mortem la păsări
 45. Ordinul Nr. 213 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunii referitor la standardele de comercializare a ouălor de consum: Anexa
 46. Ordinul Nr. 281 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Regulilor Generale de eşantionare a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinat
 47. Ordinul Nr. 281/1 din 14.11.2014 cu privire la întreprinderea unor măsuri fitosanitare
 48. Ordinul Nr. 302 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Planului de contingenţă pentru boala febra aftoasă şi Manualului operaţional pentru intervenţia în focarele de febră aftoasă: Anexa 1Anexa 2
 49. Ordinul Nr. 309 din 05.12.2014 cu privire la aprobarea Ghidului privind bune practici de igienă pentru prevenirea şi combaterea microorganismelor patogene, în special cu referire la prezenţa salmonelei: Anexa 1Anexa 2
 50. Ordinul Nr. 311 din 08.12.2014 cu privire la aprobarea certificatului sanitar-veterinar pentru mişcarea necomercială a animalelor de companie
 51. Ordinul Nr. 313 din 09.12.2014 cu privire la elaborarea şi aprobarea Planurilor de acţiuni pentru anul 2015: Anexa Plan de Acţiune ANSA 2015
 52. Ordinul Nr. 317 din 10.12.2014 cu privire la constituirea Consiliului Consultativ ANSA: Regulamentul
 53. Ordinul Nr.318 din 11.12.2014 cu privire la aprobarea formularelor utilizate la inspectarea fermelor zootehnice privind respectarea normelor tehnologice la creşterea şi exploatarea animalelor: Anexa 1Anexa 2Anexa 4aAnexa 5
 54. Ordinul Nr. 326 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 55. Ordinul Nr. 327 din 22.12.2014 cu privire la intensificarea inspecţiilor în vederea respectării normelor de siguranţă a produselor alimentar
 56. Ordinul Nr. 336 din 31.12.2014 cu privire la intensificarea controalelor în perioada Sărbătorilor de iarnă 2015