• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ordinele ANSA 2013

Ordinele ANSA: 20142015

 1. Ordinul Nr.119 din 17.08.2013 cu privire la aprobarea instrucţiunii metodice de prelevare a probelor în cadrul controlului fitosanitar şi expertizei fitosanitare la importul produselor de origine vegetală
 2. Ordinul Nr.4 din 14.02.2013 cu privire la aprobarea Regulamentul Intern al ANSA
 3. Ordinul Nr.13 din 08.04.2013 cu privire la aprobarea Programelor naţionale de supraveghere sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine animala şi non-animala pentru anul 2013
 4. Ordinul Nr.31 03.05.2013 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2013
 5. Ordinul Nr.36 din 24.05.2013 cu privire la efectuarea inspecţiei în sectoarele semincere şi de hibridare a culturilor agricole şi a stabilirii autenticităţii şi purităţii varietale în pepinierele viticole şi pomicole in anul 2013
 6. ​​Ordinul Nr.46 din 05.06.2013 cu privire la aprobarea unor instrucţiuni.
  În scopul optimizării activităţii subdiviziunilor teritoriale pentru sigurnţa alimentelor şi implementării cerinţelor HG nr.115 din 08.02.2013 cu privire la controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală şi HG nr.1004 din 25.10.2010, privind aprobarea metodeor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi în plante şi produse de origine vegetală
 7. Ordinul Nr.51 din 06.06.2013 cu privire la Comisia Medicamentelor Vetrinare
 8. Ordinul Nr.58 din 17.06.2013 cu privire la organizarea activităţii de certificare a produselor de origine vegetală destinată exportului
 9. Ordinul Nr.64 din 25.06.2013 cu privire la efectuarea controalelor oficiale a taberelor de odihnă pentru copii
 10. Ordinul Nr.73 din 02.07.2013 cu privire la desemnarea inspectorilor pentru controlul calităţii cerealelor
 11. Ordinul Nr.79 din 08.07.2013 pentru aprobarea Ghidurilor de Bune Practici
 12. Ordinul Nr.136 din 10.09.2013 cu privire la intensificarea controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare
 13. Ordinul Nr.153 din 30.09.2013 cu privire la unele măsuri speciale de protecţie
 14. Ordinul Nr.158 din 08.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind certificatele sanitar-veterinare şi a unor formulare tipizate
 15. Ordinul Nr.160 din 08.10.2013 cu privire la aprobarea metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare
 16. Ordinul Nr.162 din 08.10.2013 cu privire la organizarea şi desfăşurarea seminarelor zonale în domeniul sănătatea plantelor
 17. Ordinul Nr.194 din 13.11.2013 cu privire la stabilirea listei oficiale şi modalitatea atribuirii numărului unic de înregistrare operatorilor din domeniul nutriţiei animalelor
 18. Ordinul Nr.197 din 18.11.2013 cu privire la prezentarea raportului anual de activitate a Direcţiilor municipale/raionale pentru Siguranţa Alimentelor
 19. Ordinul Nr.199 din 18.11.2013 cu privire la aprobarea Ghidului crescătorului şi a Fişei de evaluare utilizate în unităţile destinate producţiei de carne
 20. Ordinul Nr.203 din 19.11.2013 cu privire la aprobarea Programului Naţional de Control al Salmonelei
 21. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 22. Ordinul Nr.222 din 28.11.2013 cu privire la înregistrarea agenţilor economici specializaţi la producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor
 23. Ordinul Nr.223 din 05.12.2013 cu privire la aprobarea procedurii privind prelevarea, transportul şi recepţionarea probelor din cadrul Programului Naţional de Control Salmonelozelor zoonotice Anexa 1Anexa 2 
 24. Ordinul Nr.226 din 05.12.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare pentru unităţile farmaceutice şi operatorilor cu furaje
 25. Ordinul Nr.86 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a unităţile ce produc/procesează produse de origine animală
 26. Ordinul Nr.87 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru prelevarea probelor de produse de origine animală