• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Hotărâri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului nr. 793 din  22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului 
 2. Hotărârea Guvernului nr. 369 din  12.06.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor în momentul uciderii
 3. Hotărârea Guvernului nr. 664 din  06.09.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate la mişcarea animalelor de circ
 4. Hotărârea Guvernului nr. 771 din  16.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare referitoare la pesta cabalină africană       
 5. Hotărârea Guvernului nr. 189 din  17.03.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul şi tranzitul anumitor ungulate vii            
 6. Hotărârea Guvernului nr. 698 din  25.08.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase  
 7. Hotărârea Guvernului nr. 882 din  28.12.2015 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate şi certificarea sanitar-veterinară la admiterea temporară a cailor înregistraţi  
 8. Hotărârea Guvernului nr. 404 din  06.04.2016 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control şi combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din  05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 11. Hotărîrea Guvernului nr. 321 din  18.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din  19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din  15.11.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din  29.12.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 239 din  26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de  acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 939 din  04.08.2008 pentru aprobarea Normei  sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 356 din  31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 942 din  06.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare
 19. Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din  29.08.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare
 20. Hotărîrea Guvernului nr. 137 din  10.02.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie
 21. Hotărîrea Guvernului nr. 175 din  02.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 1081 din 22.09.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din  29.09.2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din  29.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material semincer pentru porumb şi sorg”
 25. Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”
 26. Hotărîrea Guvernului nr. 53 din  28.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar
 27. Hotărîrea Guvernului nr. 48 din  27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea
 28. Hotărîrea Guvernului nr. 859 din  14.07.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării
 29. Hotărîrea Guvernului nr. 677 din  06.06.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare
 30. Hotărîrea Guvernului nr. 1275 din  17.11.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor de fermă
 31. Hotărîrea Guvernului nr. 1325 din  27.11.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării
 32. Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din  27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman
 33. Hotărîrea Guvernului nr. 1324 din  27.11.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman
 34. Hotărîrea Guvernului nr. 883 din  02.08.2006 cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor
 35. Hotărîrea Guvernului nr. 938 din  17.08.2006 cu privire la aprobarea unor regulamente
 36. Hotărîrea Guvernului nr.158 din 14.02.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale
 37. Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 26.07.2004 privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializa
 38. Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 15.02.2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar
 39. Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor
 40. Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 21.05.2012 u privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente
 41. Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman
 42. Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje
 43. Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri
 44. Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre
 45. Hotărîrea Guvernului nr. 938 din 17.08.2006 cu privire la aprobarea unor regulamente
 46. Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar
 47. Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare
 48. Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor
 49. Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 24.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală
 50. Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precumşi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală
 51. Hotărîrea Guvernului nr. 169 din 06.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar