• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Funcţii vacante

FORMULAR DE PARTICIPARE LA CONCURS
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Funcții vacante
cariere.gov.md

Denumirea funcției

Termenul de depunere a actelor

Admiși la proba scrisă

Admis la interviu Promovat
Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (responsabil de domeniul sanitar-veterinar) 12.11.2019      
Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (responsabil de domeniul siguranței alimentare și protecția consumatorului)    12.11.2019      
Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (responsabil de domeniul economic al instituției)  
 
12.11.2019      

Șef Serviciu, Serviciul evidență contabilă și juridică,  în cadrul Direcţiei teritoriale pentrusiguranţa alimentelor Bălți

03.02.2020      
Specialist superior, Direcţia finanţe şi contabilitate 03.02.2020      
specialist principal,  Secția achiziții publice 20.01.2020 Admis:    
Inspector superior, Secţia supravegherea sanitar-veterinară
 din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Strășeni
12.01.2020 Admis: Admis:  
Inspector superior, Secţia supraveghere sanitar-veterinară din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Cantemir (cu raza de acoperire și a raionului Leova) 20.01.2020 Admis:     
Inspector , Secţia controlul siguranţei alimentelor, Direcţia  teritorială  pentru siguranţa alimentelor Chișinău 03.02.2020      
Șef serviciu, Serviciu informare și comunicare cu mass-media,
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
11.02.2020      
Inspector principal, Secţia controlul siguranţei alimentelor din cadrul Direcţiei teritoriale  pentru siguranţa alimentelorFlorești (cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești) 11.02.2020