• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcţia Planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Direcţia planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor,  are ca obiectiv primordial  în activitatea  sa  planificarea strategică în baza analizei și evaluării riscurilor prin implementarea Sistemului de Management al Calitatii conform cerintelor ISO/IEC 17020 în scopul asigurarii unei activitați eficiente și eficace a Agenției.        

 

Sarcinile Direcției

Direcţia planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor este responsabilă de 3 domenii:

1. Planificare strategică

2. Managementul calității

3. Analiza și evaluarea riscurilor.

- monitorizează şi analizează implementarea de către ANSA a politicilor de stat  şi a cadrului normativ în domeniul siguranței alimentelor, sanitar-veterinar și fitosanitar;

- examinează, sistematizează şi analizează informaţiile, prezentate de subdiviziunile ANSA, relevante implementării politicilor de stat şi cadrului normativ, cu întocmirea rapoartelor/informaţiilor în adresa autorităţilor publice;

-  coordonează procesul de introducere a datelor în Registru de Stat privind controalele oficiale și rezultatele acestora la nivel de Agenție;

- elaborează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii  în conformitate cu cerințele ISO 17020, ISO 10013, ISO 9000 și  alte documente normative si legislative în vigoare;

-  elaborează și actualizează procedurile generale a Sistemului de Management al Calităţii 

- identifică și stabilește prioritățile în privința evaluării riscurilor care urmează a fi realizate pentru sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și sănătatea plantelor

- participă la elaborarea metodologiilor  de evaluare a riscurilor potrivite pentru diferite tipuri de evaluări ale riscului

-  colectarea datelor și analiza datelor cu pregătirea Rapoartelor de evaluare a riscurilor

-  acordarea consultanței privind elaborarea măsurilor de gestiune a riscurilor în baza evaluării riscurilor, inclusiv planurile de prelevare a probelor și de inspecții.

-  efectuează managementul și comunicarea riscului și recomandă autorităților competente dispunerea măsurilor ce se impun, atunci când o problemă majoră poate periclita sănătatea oamenilor și interesele consumatorilor.

-  asigură monitorizarea Sistemului European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF)

- reprezintă punctul Național de contact pentru Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF)

- asigură schimbul rapid de informații între punctul Național de contact pentru Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF) și structurile implicate la nivel național în funcționarea RASFF


 

Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Ela Malai - Șef Direcție 
Tel: 0 22 294 725
e-mail: ela.malai@ansa.gov.md

Natalia Rudei  – şef adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 210 060
e-mail:  natalia.rudei@ansa.gov.md

Tatiana Ranga  – specialist Pricipal
Tel: 0 22 210 060
e-mail:  tatiana.ranga@ansa.gov.md

Ana Chiriac – specialist Principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: ana.chiriac@ansa.gov.md

Maria Cravcesco  – specialist Principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: maria.cravcesco@ansa.gov.md

Lucia Cojocaru  – specialist Principal
Tel: 0 22 26 46 41
e-mail: lucia.cojocaru@ansa.gov.md

Rodica Adam – specialist Superior
Tel: 0 22 294 725
e-mail: rodica.adam@ansa.gov.md