• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Deplasări de serviciu în străinătate

 În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate pentru Trimestrul I, II, III, în anul 2020 

Ord. Nr. 03  din 23.01.2020Ord. Nr.01 din 20.01.2020Ord. Nr.02 din 20.01.2020Ord. Nr.07 din 31.01.2020Ord. Nr.08 din 31.01.2020Ord. Nr.12 din 10.02.2020Ord. Nr.17 din 28.02.2020Ord. Nr.26 din 25.09.2020Ord. Nr.237 din 09.07.2020Ord. Nr.306 din 17.08.2020Ord. Nr.331 din 16.09.2020, Ord. Nr.337 din 23.09.2020,  

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2019

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2018 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2017