• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presa : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Achiziții publice

Pentru detalii:  022 29 47 26

Anunțuri de participare

7. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor Vă informează privind anualarea procedurii de achiziție nr. 17/03897 din 20.12.2017 privind achiziționarea ustensilelor si echipamentului de laborator  pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale, în temeiul art. 67, alin(1), lit (g) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

6. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la concurs prin cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea bunurilor tipografice - blanchete de strictă evidență. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 01.03.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

5. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la concurs prin cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de laborator de determinare a reziduurilor de pesticide și conținutului de nitrați în produse de origine vegetala. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

4. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziționare a seturilor diagnostice, medii, reactive și consumabile pentru îndeplinirea Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilior la animale și prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  16.01.2018 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

3. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziționare a ustensilelor si echipament de laborator  pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  20.12.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

2. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi pentru participarea la procedura de achiziționare a produselor petroliere pentru anul 2018 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  19.12.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

1. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziţie Nr. 17/00206 Licitaţie  Publică pentru achiziţionarea seturilor diagnostice, mediilor, reactivelor, consumabilelor
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  28.02.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
IPO
Fişa de date a achiziţiei
.

Planuri achiziții publice

1. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2017
3. Planul achizițiilor publice pentru anul 2016

Rapoarte

1. Dare de seamă pentru anul 2017 privind realizarea contractelor de achiziții publice
2. DAREA DE SEAMĂ pentru anul 2016 privind realizarea contractelor de achiziţii publice