• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Vladislav Cotici: Pentru a exporta în continuare mierea de albini pe piața UE, este important să respectăm cu strictețe cerințele sanitare veterinareVladislav Cotici: Pentru a exporta în continuare mierea de albini pe piața UE, este important să respectăm cu strictețe cerințele sanitare veterinare

Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o ședință online cu reprezentanții Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova și Asociației Exportatorilor de produse Apicole din Republica Moldova, în  cadrul căreia a fost abordate aspectele privind implementarea noilor prevederi ale Legii nr. 221/ 2007 privind activitatea sanitară veterinară, precum și prevederile Ordinului ANSA nr. 15/2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici.

Atât ANSA, cât și președinții asociațiilor au împărtășit aceiași opinie că noile modificări operate în art. 18 al Legii 221/2007 facilitează mult procedura de înregistrare sanitară veterinară pentru exploatațiile apicole, care se eliberează doar în baza cererii depuse, la cerere se anexează actele și declarațiile stabilite în Ordinul nr. 15/2021, fie pe suport de hârtie fie trimisă electronic.

Vasile Dolghieru, președintele AEPAM este satisfăcut de propunerile ANSA, care  ”simplifica oficializarea activității apicultorilor și care nu afectează siguranța alimentelor. Ceea ce propunem noi nu contravine inițiativelor ANSA, însă, dorim să concretizăm - câte stupi de albini se consideră doar pentru familie și de la ce număr de stupi trebuie să notifice și obține certificate de comercializare?, a solicitat Vasile Dolghieru.

Directorul General ANSA, Vladislav Cotici, precizează că înregistrarea sanitar veterinară se eliberează pe un termen nelimitat și este gratuită.

”Obligația de a deține autorizare/înregistrare sanitară veterinară o poartă doar agenții economici care desfășoară cel puțin una dintre activitățile menționate în anexa nr. 6 a legii menționate, fiind punctat faptul că Legea nr. 845/ 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi reglementează clar activitatea agenților economici care desfășoară activitate de antreprenoriat în Republica Moldova, a declarat Vladislav Cotici.

Vitalie Carauş, șeful Direcției Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din cadrul ANSA a menționat că activitatea de creșterea albinelor și producția de miere și ceară de albine se regăsește la poziția 01.49 al Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2).

Astfel, la moment, mierea de albini este printre puținele produse de origine animală care se exportă în Uniunea Europeană, și pentru a păstra în continuare accesul pe această piață este important să respectăm cu strictețe cerințele sanitare veterinare, cerințe care  se impun și în cazul plasări pe piața internă a cestui produs.

Vladislav Cotici, Directorul ANSA a mai declarat că eliberarea certificatului sanitar veterinar (F2) pentru mierea de albini rămâne în continuare aceiași așa cum este descrisă în Ordinul ANSA nr. 270/ 2018 cu privire la eliberarea certificatelor sanitar- veterinare pentru mierea de albini.

Conform acestui ordin, eliberarea certificatului sanitar veterinar (F2) pentru mierea de albini se va face în baza datelor/ informațiilor:

  • situația epizootică din teritoriu;
  • înregistrările din pașaportul prisăcii;
  • declarația pe proprie răspundere a apicultorului;
  • expertiza sanitară veterinară a mierii  și rezultatele examenelor de laborator conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 661/ 2007.

În urma discuțiilor dintre reprezentanții ANSA, MADRM și asociațiilor de profil, s-a stabilit necesitatea revizuirii cadrului normativ și înaintarea propunerilor de modificare a acestuia astfel încât să fie creat un climat favorabil dezvoltări domeniului apicol, ramură destul de importantă a agriculturii și a economiei.