• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Vladislav Cotici: Anul 2021 devine unul crucial pentru extinderea gamei de produse de origine animală exportate pe piața UEVladislav Cotici: Anul 2021 devine unul crucial pentru extinderea gamei de produse de origine animală exportate pe piața UE


În contextul Zilei Europei, Vladislav Cotici, Directorul General al ANSA, a sistematizat asistența oferită de partenerii de dezvoltare pentru implementarea unor proiecte de perspectivă pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

 

Dle Vladislav Cotici, care sunt prioritățile ANSA în ceea ce ține de cooperarea internațională?

Vladislav Cotici: Pe parcursul ultimilor ani, cooperarea internațională s-a bazat pe consolidarea cadrului normativ și al standardelor naționale pentru ajustarea acestora la modificările operate în actele Uniunii Europene de referință. De asemenea, s-au făcut eforturi pentru consolidarea capacităților instituțiilor implicate în controlul produselor alimentare, precum dezvoltarea unei colaborări coordonate și armonizate între acestea, în vederea asigurării unei gestionări integrate a alimentelor pe întreg lanțul alimentar. Se fac eforturi consolidate pentru elaborarea și implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului atât pentru piețele interne, cât și pentru import/export. La fel, fortificarea procesului decizional în baza analizei riscurilor, inclusiv a capacităților de evaluare a riscurilor. Desigur, este important și consolidarea rolurilor și responsabilităților părților interesate de managementul controlului produselor alimentare pentru asigurarea înțelegerii adecvate și a competențelor în gestionarea siguranței alimentelor pe întreg lanțul alimentar.

 

Cum a afectat pandemia cooperarea cu instituțiile internaționale și ce proiecte se află acum în derulare?

Vladislav Cotici: Unul din partenerii importanți ai Agenției este Uniunea Europeană și aici voi enumera câteva proiecte și programe de dezvoltare implementate cu suportul UE.

Este vorba despre proiectul Twinning: „Sprijin continuu pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentelor în Republica Moldova”, care prevede consolidarea capacităților instituționale ale beneficiarilor proiectului, cum ar fi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Misiunea experților pe termen scurt prevede evaluarea legislației privind produsele de origine animală, bunăstarea și sănătatea animalor și a standardelor de comercializare a produselor de origine animală. La fel, prevede evaluarea Planului național de monitorizare a reziduurilor din carnea de pasăre și ouă, lapte de bovină, monitorizarea și supravegherea, evaluarea riscurilor produselor alimentare.

Astfel, pe parcursul anului 2021, sunt preconizate activități de suport pentru operatorii din business-ul alimentar, în vederea pregătiri acestora pentru susținerea auditului Uniunii Europene, dar și activități de instruire a inspectorilor ANSA în același context.

 

Care este asistența nemijlocită venită în ultimii ani de la Uniunea Europeană?

Vladislav Cotici: Suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru asistența acordată Agenției. Vom aminti despre câteva proiecte importante prin oferirea unor granturi sau prin acordarea suportului instituțional.

De exemplu, oferirea unui grant din partea Comisiei Europene în sumă de până la 129 mii euro pentru proiectul ce prevedea măsuri de protecție întreprinse împotriva pestei porcine africane (PPA) în Moldova.

Un alt proiect s-a axat pe furnizarea de truse de diagnostic de laborator către Laboratorul Național de Referință al ANSA prin ”Programul “Dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova”. Ne-am propus să oferim suport personalului laboratorului în validarea metodelor și livrarea kiturilor de diagnostic la laboratorul național de referință al ANSA, în sprijinul implementării monitorizării și supravegherii anuale a programului pentru bolile animalelor.

Sub auspiciul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada iunie 2018-mai 2019, a fost organizată licitația pentru procurarea consumabilelor pentru Centrul Republican de Diagnostică Veterinară (CRDV). Astfel, în anul 2020, au fost acordate CRDV-lui echipamente și consumabile în valoare totală de peste 13 500 Euro, iar donator a fost Uniunea Europeană.

Este foarte important să amintim în acest context, despre Acordul între ANSA a Republicii Moldova și ANSVSA a României privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona – tampon stabilită pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectivul programului a fost distribuirea momelilor cu vaccin antirabic pentru imunizarea vulpilor, precum și pentru testele de laborator efectuate pentru diagnosticarea rabiei, monitorizarea ingestiei vaccinului, determinarea eficienței vaccinării antirabice și determinarea titrului viral. Aceste activități se încadrează în asistența Uniunii Europene pentru implementarea Programului de vaccinare anti-rabie, pentru o suprafață de 50 km la granița cu România pe teritoriul Republicii Moldova (pe o lungime de 12.700 km2).

Un proiect important este G2G privind sporirea gradului de implementare a atribuțiilor oficiale ale ANSA. Proiectul a avut drept obiectiv îmbunătățirea sistemului ANSA în vederea desfășurării atribuțiilor oficiale în domeniul fitosanitar, veterinar și siguranței alimentelor. Aceasta contribuie la îndeplinirea angajamentelor interne și externe pentru creșterea posibilităților de export a Republicii Moldova.

Astăzi, în derulare avem Proiectul „Suport instituțional în agricultura ecologică din Republica Moldova”. Acest proiect se bazează pe rezultatele obținute din proiectul anterior focusat pe dezvoltarea agriculturii ecologice în Republica Moldova și pe necesitatea de consolidare a administrației de stat responsabile de acest sector.

 

Cum se implementează prevederile din Acordul de Asociere din Republica Moldova și Uniunea Europeană ce ține nemijlocit de responsabilitățile ANSA?

Vladislav Cotici: ANSA este responsabilă de realizarea angajamentelor ce țin de facilitarea comerțului între părți cu mărfuri acoperite de măsurile sanitare și fitosanitare, ocrotind în același timp viața și sănătatea umană, animală sau vegetală.

ANSA a contribuit la actualizarea priorităților de cooperare în domeniul SPS cu Uniunea Europeană, acestea fiind consemnate în noua Agendă de Asociere pentru perioada 2021-2027.

Ne-am propus ca activitățile programate din domeniul SPS să contribuie la modernizarea continuă a infrastructurii naționale necesare pentru implementarea legislației, în special în domeniile sănătății animalelor, sănătății plantelor, laboratoarelor de siguranță alimentară și a Posturilor de inspecție la frontieră, în conformitate cu cerințele UE. De asemenea, ne propunem să extindem gama de metode acreditate în cadrul tuturor laboratoarelor implicate în controalele oficiale pentru a îndeplini cerințele SPS pentru exportul produselor alimentare de origine animală din Republica Moldova către Uniunea Europeană. Este important să dezvoltăm și să implementăm un sistem național de alertă rapidă pentru alimente și furaje și conectarea la sistemul Uniunii Europene.

Suntem bucuroși să anunțăm că recent ANSA a fost informată despre aprobarea Republicii Moldova pentru tranzitului produselor lactate pe teritoriul Uniunii Europene a produselor lactate și despre aprobarea planului național de monitorizare a reziduurilor în lapte de bovină. Acest rezultat reflectă unul din pașii întreprinși de Agenție în scopul obținerii aprobării de către Comisia Europeană pentru extinderea spectrului de exporturi de produse de origine animală de producție moldovenească.

 

Ce priorități își mai propune ANSA pentru anul 2021 în ceea ce prevede cooperarea cu UE?

Vladislav Cotici: În anul 2021, ANSA de comun cu alte instituții ale statului, va continua dialogul cu Uniunea Europeană, în vederea susținerii cu succes a misiunilor de audit ale DG SANTE. Drept scop principal este evaluarea sistemelor de control naționale și conformării acestora cu cerințele UE atât la nivel de țară, cât și la nivelul unităților producătoare de produse de origine animală (carnea și ouă de pasăre, produse lactate și produse compuse cu conținut de lapte).

Astfel, anul 2021 devine unul crucial pentru obținerea unor prerogative importante în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, în special extinderea gamei de produse de origine animală exportate din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene, aceasta având o capacitate de aproximativ 500 milioane de consumatori.

Agenția va continua de asemenea consolidarea capacităților întregului sistem ansa, prin instruirea inspectorilor și a specialiștilor din laboratoarele naționale, responsabili de implementarea legislației în conformitate cu legislația UE. De asemenea, prin consolidarea rețelei de laboratoare, în scopul obținerii conformării laboratoarelor implicate în controalele oficiale prin mărirea numărului de metode de testare acreditate pentru a acoperi implementarea Planului național de monitorizare a reziduurilor în produsele de origine animală ș.a.) Desigur, ne propunem reconstrucția continuă a posturilor de inspecție la frontieră pentru a răspunde standardelor europene și internaționale.