• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Subdiviziunilor teritoriale au prezentat informații și analize despre situația în diferite domeniiConducerea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) a organizat o ședință online cu reprezentanții Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor (STSA).

Discuția s-a axat pe mai multe subiecte din domeniul siguranței alimentelor și sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și din fitosanitar, protecția plantelor și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Directorul general ANSA, Vladislav Cotici, a solicitat informații despre numărul și tipul neconformităților pe domenii depistate în cadrul controalelor oficiale și cantitatea loturilor neconforme, dar și măsurile întreprinse la nivel de STSA pentru prevenirea și protejarea sănătății consumatorilor de-a lungul întregului lanț alimentar.

Totodată, s-a făcut un schimb de opinie despre situația în piețele agroalimentare și cazurile de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul angajaților STSA.

Au fost prezentate informații detaliate despre sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și etapa de implementare a ordinului ANSA nr. 15 din 18.01.2021 cu privire la Regulamentul de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici, despre numărul de agenți economici și unități. S-a atras o atenție deosebită la îndeplinirea ordinului ANSA nr. 77 din 12 februarie 2021 cu privire la aplicarea unor măsuri de profilaxie contra antrax.

Conducerea ANSA a fost informată despre situația actuală în domeniul fitosanitar, protecția plantelor și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pe teritoriul Republicii Moldova.