• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Sfaturi utile si recomandari pentru consumatori in ajunul Sfintelor Sarbatori de PastiÎn apropierea sărbătorilor de Paști când, în mod tradiţional, creşte consumul de produse alimentare, în deosebi, produsele alimentare, de origine animală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare numai din unităţi sau spaţii autorizate sanitar-veterinar.

Produsele alimentare care sunt în conformitate cu cerinţele ce reglementează siguranţa alimentelor se consideră ca neprezentând riscuri pentru sănătatea consumatorilor. Calitatea produselor alimentare şi a materiei prime se confirmă prin certificate de inofensivitate, certificate sanitar-veterinare şi certificate de conformitate a calităţii, după caz, care pot fi solicitate de către consumatori în momentul achiziției produselor alimentare, pentru a se asigura de inofensivitatea acestora.

Pentru a evita situaţiile în care, din cauza aglomeraţiei din pieţe şi magazine, în ajunul sărbătorilor pot fi achiziţionate în grabă produse neconforme, care pot pune în pericol sănătatea şi chiar viaţa dvs., ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la câteva aspecte:    

- Să apeleze la Direcţiile teritoriale  pentru siguranţa alimentelor, pentru a sesiza nereguli în domeniul igienei și a siguranței alimentelor.

- Existenţa şi funcţionarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse produsele alimentare;

- Citiţi cu atenţie eticheta produselor pentru a vă informa privitor la calitatea şi compoziţia produsului. Informaţia de pe etichetă trebuie să cuprindă: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor, cantitatea netă sau volumul de produs, data durabilităţii minimale sau data limită de consum, ţara de origine, condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare, declaraţia nutriţională şi instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar.

- Integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul transportului, depozitării şi a comercializării. Ambalajul trebuie să fie curat, nedeteriorat, să nu prezinte  semne de bombaj;

- Se interzice aplicarea pe ambalaj sau pe etichetă a autoadezivelor pentru a nu duce în eroare consumatorul și pentru a se evita dubla informare. Informația conținută de etichetă trebuie să fie prezentată în limba de stat,  fără a exclude redactarea acestea şi în alte limbi.

- Fiţi atenţi la igiena personalului care vă deserveşte şi la condiţiile sanitare de comercializare a alimentelor.

- Verificaţi senzorial calitatea produselor alimentare pe care intenţionaţi să le cumpăraţi (culoare, miros, aspect, gust etc.).

- După procurare, păstraţi produsele conform indicaţiilor înscrise de producător pe ambalajul produsului (temperatura de păstrare, umiditatea etc.)

Pentru a alege corect produsele  alimentare de origine animală, cum ar fi carnea, produsele din carne, peștele ouăle, laptele și produsele lactate, venim cu următoarele recomandări:

 

Carnea trebuie să fie elastică, de o culoare de la roz pal până la roşu închis, în urma apăsării cu degetul să revină la forma iniţială şi să nu prezinte suprafaţa lipicioasă, urât mirositoare. Atrageţi atenţia la ştampila de control sanitar-veterinar.

În cazul când carnea provine din sacrificările efectuate în locurile temporar amenajate pentru sacrificare, aceasta va fi comercializată pe loc, imediat după sacrificare, examinare şi marcare.

 

Peștele se poate valorifica în stare vie, refrigerată, congelată, sărată, uscată, afumată, marinată, conservată, cu respectarea următoarelor condiții:

·         comercializarea acestor sortimente este admisă numai în unități specializate, sau secții ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar veterinar.

·         se pastrează în spații frigorifice sau în utilaj specializat pentru (peștele viu) cu respectarea parametrilor de temperatură în funcție de sortimentul supus comercializării. 

·         sortimentele de pește sunt însoțite obligatoriu de certificat care confirma calitatea, originea și valabilitatea acestuia, eliberat sub responsabilitatea operatorului economic furnizor.

 

La procurarea peştelui în stare proaspătă acordați o atenție sporită ca suprafaţa acestuia să fie curată, cu un strat uniform de solzi, culoarea potrivit speciei, bronhiile roşii, cu nuanţă caracteristică speciei, fără rupturi;

 

La procurarea ouălor examinaţi aspectul lor exterior. Coaja ouălor proaspete trebuie să fie integră, curată, mată, poroasă, fără pete şi miros.

Atenţie! Vânzarea ouălor în unităţile de desfacere se face numai în locuri separate. Ouăle trebuie să fie marcate corespunzător, Marcajul de pe ouă este format din doua componente:

1. codul întreprinderii de producere;

2. data producerii.

Păstrarea ouălor se face în condiții termice adecvate. Termenul de valabilitate a ouălor constituie 28 zile de la data ouatului. Nu  uitați că înainte de consum, ouăle trebuie să fie spălate, deoarece de pe coajă pot pătrunde în alimente microorganisme dăunătoare sănătății.

 

La procurarea laptelui trebuie să cunoaștem că acesta trebuie să aibă culoare albă cu nuanță slab gălbuie, ce se accentuează în cazul laptelui cu conținut sporit de grăsime și caroten.

Atenţie! Cumpărați lapte din vitrine frigorifice ce au temperaturi cuprinse între 4-6 0C. Dacă temperatura este mai ridicată, riscați să cumpărați lapte alterat. Păstrați laptele în frigider, în vas închis, deoarece absoarbe foarte ușor mirosurile străine.

Alte produse alimentare tradiționale: cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spații amenajate și autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

Atentie! - Se recomandă ca populația să achiziționeze produsele alimentare specifice acestei Sfinte Sărbători, numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, evitați comerțul ”stradal”, acesta avînd un impact negativ asupra sănătății consumatorilor și contribuie la apariţia toxiinfecţiilor  alimentare. De remarcat este faptul că produsele alimentare comercializate în locuri neautorizate sunt expuse în condiții necorespunzătoare din punct de vedere sanitar, personalul care manipulează cu aceste produse nu dețin carnete medicale, instruirea igienică și echipament necesar de protecție, cu atât mai mult produsele alimentare nu sunt sigure din punctul de vedere al calității și siguranței alimentelor, acestea nu dețin documente ce confirmă calitatea, siguranța și proveniența lor  și astfel pot pune în pericol sănătatea consumatorilor şi chiar viaţa lor.

Pentru a elimina riscurile apariției toxiinfecțiilor alimentare, nu procuraţi alimente după data limită de consum sau cu termenul de valabilitate expirat, depozitaţi şi păstraţi alimentele conform instrucţiunilor producătorului și neapărat ţineţi cont de instrucţiunile producătorului privind congelarea, decongelarea şi pregătirea bucatelor.

Perioada respective atesta apariția pe piața a unor legume timpurii, cum a-r fi: ridichi roșie, varza, diverse soiuri de salate, ceapa verde, castraveți s.a..

Asigurați-va ca aceste legume sunt inofensive și nu Vă expun pericolului unei toxiinfecții alimentare, procurându-le în locurile autorizate şi de la agenții economici autorizați sanitar-veterinar.

Atenție! Asigurați-vă că organizați festivități numai în locuri autorizate. Acceptarea  în cadrul unităților de comerț si alimentație publică a produselor alimentare preparate în condiții casnice este interzisă.

Numărul de telefon al linei fierbinți ANSA este 0 800 800 33 şi poate fi apelat gratuit de către cetăţeni, din orice reţea de telefonie, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

 

Direcţia supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare, ANSA