• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Platforma reLAWedVă informăm că, în scopul promovării unui grad de deschidere în raport cu societatea civilă, ANSA susține eforturile de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și plasează pe pagina web oficială link-ul de acces la platforma „reLAWed”.

Platforma „reLAWed” reprezintă un nou mecanism de prevenire a corupției ce vine în sprijinul cetățeanului de a-i permite să semnaleze actele normative deficiente, lacunare sau interpretabile și care la aplicare au generat sau pot genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități.

Având ca prioritate esențială promovarea unei atitudini intolerante față de corupție, platformă „reLAWed” a fost lansată în cadrul proiectului „Lupta împotriva corupției prin consolidarea integrității Republicii Moldova”, implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.