• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

NOTĂ INFORMATIVĂ Cu privire la evaluarea nivelului de pregătire şi asigurare cu furaje a fermelor zootehnice pentru perioada de iarna 2017-2018.  

   Conform  Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr.332 din 04 octombrie 2017 „Privind instituirea grupurilor de lucru,” subdiviziunile teritoriale ANSA au instituit grupuri de lucru în componenţa specialiştilor zooveterinari  care au examinat nivelul pregătirii şi asigurării cu furaje a fermelor zootehnice din Republica Moldova pentru perioada de iarnă 2017-2018.

  Grupurile de lucru instituite a subdiviziunelor teritoriale  pentru siguranța alimentelor   sub monitorizarea  Serviciului supraveghere zootehnică ANSA au efectuat evaluarea nivelului de pregătire către  iernatul animalelor la fermele zootehnice, situate în extravilan, indiferent de tipurile de proprietate şi forma juridică de organizare, acordînd consultaţii respective privind căile de ameliorare a activităţilor de selecţie şi reproducere, de întreţinere şi nutriţie a animalelor în perioda de iarnă 2017-2018.

      În perioada respectivă   totalmente au fost estimate 203 ferme zootehnice pentru creşterea bovinelor cu un efectiv total de 24437 de capete inclusiv 10168 vaci şi junci, 130 ferme şi complexe zootehnice pentru creşterea porcinelor cu un efectiv total  de 173532 capete, inclusiv 16833 scroafe de bază, 49 ferme care practică creșterea păsărilor cu un efectiv de 3538742 capete, 190 ferme zootehnice pentru creşterea ovinelor cu un efectiv total de 59906 capete şi persoane fizice  1696  deţinători de ovine cu un efectiv de la 50 capete şi mai multe(280579 capete). Efectivul total de ovine constitue 340485 capete, inclusiv circa 295000 oi reproducătoare, 6 ferme zootehnice care practică creşterea cabalinelor cu un efectiv de 218 capete, dintre care 66 capete reproducătoare.

    Concomitent a fost verificată și respectarea cerinţelor sanitar-veterinare la fermele zootehnice de prăsilă cît şi evidenţa zootehnică în ramură.

În rezultatul lucrului efectuat sau constatat următoarele:

La majoritatea fermelor zootehnice sau efectuat un şir de măsuri concrete pentru pregătirea către perioada de iarnă 2017-2018. Au fost pregătite, preparate şi depozitate cantităţile necesare de furaje pentru asigurarea efectivelor  de animale sus menţionate. După necesităţi, la majoritatea fermelor evaluate sau înfăptuit reparaţiile încăperilor, acoperişurilor, uşilor, ferestrelor, podelelor, drumurilor,  îngrădirilor etc. S-au creat condiţii minime necesare de muncă şi odihnă a lucrătorilor. Se finalizează reparaţiile încăperilor auxiliare pentru păstrarea furajelor şi altor încăperi nefinalizate,     

Situaţia sanitar-veterinară la majoritatea fermelor zootehnice este satisfăcătoare.La ferme sunt respectate cerinţele sanitar-veterinare de funcţionare a acestora cu unele excepţii şi anume: nu la toate fermele se respectă regimul zooveterinar (îngrădirea fermelor, funcționarea filtrelor sanitare, ordinea și amenajarea  teritoriului, halelor, lipsa hainelor speciale de lucru, etc.).

     Pentru nutriţia taurinelor în perioada de iarnă 2017-2018 la fermele inspectate au fost pregătite şi depozitate 19070 tone fîn, 14369 tone fînaj, 95239  tone siloz, 17214 tone paie şi strugeni, 11746 tone rădăcinoase şi borhot  37552  tone concentrate, necesarul de asigurare cu furaje fiind la un nivel 85 la sută, în 17 raioane ale republicii nivelul de aprovizionare cu furaje constitue 100 procente și  mai mult.

    În raioanele Cahul, Ialoveni, Criuleni, Glodeni, Sîngerei, Ocnița, Călărași, Rezina, Comrat, Ștefan-Vodă, Ciadîr-Lunga, Orhei fermele de bovine sunt asigurate cu furaje în perioada nominalizată la un nivel de 140,139, 135, 121, 120, 120, 115, 113, 110, 108, 107 şi 107 la sută corespunzător.                       

   În gospodăriile raioanelor Cimișlia, Cantemir, Rîșcani, Fălești și Anenii Noi indicile nominalizat a fost îndeplinit corespunzător cu  98, 97, 92, 92 și 90 procente.

  La un nivel înalt s-au asigurat efectivele de taurine pe perioada de iarnă cu furaje în gospodăriile SRL„Audrea Agr„ r-nul  Glodeni – 176%, SRL„Sino-Invest„ mun.Cișinău-173%, SRL„Sprin-Agro„ r-nul Criuleni-166%, CAP„Alexanderfeld„ r-nul Cahul-153%, SRL„Molfarm-Grup„ r-nul Sîngerei-149%, SRL„Holștain„ r-nul  Anenii Noi-148%, SRL„VS Saturn-13„ r-nul  Telenești-141%, SRL„JLC agro-Maiac„ r-nul Ocnița-120% etc.                                            

    În unele  raioane necesarul de nutreţuri  pentru bovine constitue mai puţin de 100 procente şi anume : r-nele Șoldănești-76, Drochia—79, Dondușeni-84, Dubăsari-84, Leova-85, Soroca-89 etc.

  În raioanele Vulcănești, Strîășeni, mun.Bălți, Nisporeni, Hîncești,  Ungheni și Taraclia gradul de aprovizionare cu furaje pentru perioada respectivă  alcătuiește respectiv 17, 57, 67, 67, 68, 72 procente.

   O îndestulare insuficientă cu furaje se atestă la fermele de bovine din gospodăriile GȚ„Cecan Viorel„ r-nul Strășeni-16%, SRL„Lumea prăjiturilor„ r-nul Vulcănești-17%, SRL„Ialpujnic„ r-nul Comrat,-25%, FPC„Comfort„r-nul Ungheni-26%, SRL„Andolvit„ mun.Cișinău-28% etc.

   Fermele zootehnice pentru creşterea taurinelor atestate în categoria fermelor de prăsilă s-au pregătit exemplar pentru periooda respectivă și  sunt aprovizionate cu furaje la nivelul următor: SRL„Total-Gnatiuc„ r-nul Glodeni-146%,  SRL„Givis-Farm„ r-nul Fălești-146%, SRL „Seciprod„  r-nul Ialoveni-143%,  SRL„Strapit„ r-nul Călărași-125%, SRL„DocSanCom„ r-nul Ciadîr-Lunga-124%, SRL„JLC Agro-Maiac„ r-nul Ocnița-120%, SA„Aidîn„, r-nul Comrat-113%, CAP„Ciobalaccia„ r-nul Cantemir-109% etc.

  În perioada  evaluării gradului de pregătire a fermelor către iernat au fost depistate și un şir de încălcări şi neajunsuri cu privire la acest capitol, şi anume: la SRL„Azmancomgrup„ r-nul Călărași, GȚ„Manole Vasile„ r-nul Cantemir, GȚ„Pelin Alexandru„ r-nul  Criuleni, SRL„La fermă„ r-nul Drochia, SRL„Audrea Agro„ r-nul Glodeni, SRL„Duboza Grup„ r-nul Hîncești, GȚ„Geleasov Petru„ r-nul Leova, GȚ„Sestovschii Petru„, r-nul Rîșcani, SRL„Prodecofarm Grup„ r-nul Sîngerei, SRL„Madina Agro„ r-nul Șoldănești, GȚ„Popescu Afanasie„ r-nul Telenești  etc, pregătirea încăperilor este nesatisfăcătoare, procesele tehnologice se efectuează manual, starea fiziologică a animalelor lasă de dorit, acoperişurile, podelele, uşile şi ferestrele necesită  reparație, condiţiile de muncă şi odihnă a lucrătorilor sunt insuficiente, asigurarea cu nutreţuri la unele din ele este la un nivel scăzut, hrănirea animalelor nu se înfăptuieşte conform  normelor de nutriţie a animalelor şi cu raţii balansate. Grupurile de lucru instituite, la fermele nominalizate au efectuat mai multe consultaţii şi recomandări pe problemele manifestate în această perioadă de activitate a acestora.

Menţionăm, scăderea numărului fermelor  și a efectivului de bovine, porcine, ovine, avicole  la fermele zootehnice situate în extravilan  și la deținătorii particulari faţă de anul precedent (octombrie 2016).

 Fermele zootehnice pentru creşterea porcinelor sunt asigurate cu furaje necesare la nivel de 97 la sută. Pentru nutriţia porcinelor au fost pregătite, colectate şi depozitate 84481 tone de ceriale furajere sau 96319 tone unităţi nutritive, necesarul fiind de 99141 tone unităţi nutritive.                                         

Un  nivel scăzut de aprovizionare cu furaje  s-a stabilit în raionele  Dubăsari-14%, Strășeni-19%, Ialoveni-21%, Briceni-51%, Sîngerei-56%, Dondușeni-65% etc.

   Este de  menţionat  şi faptul că majoritatea fermelor de porcine nu sunt pregătite pe deplin către perioada respectivă de iarnă, concomitent sunt luate măsurile cuvenite pentru finalizarea lucrărilor respective depistate.

   Fermele zootehnice pentru creşterea și întreținerea  efectivelor de ovine sunt asigurate cu furaje la un nivel de 76 %. La cele 190 ferme de ovine  evaluate  au fost pregătite şi depozitate 11890  tone fîn, 1409  tone de fînaj, 4869  tone siloz, 7787 tone paie şi strujeni, 5932 tone concentrate, în total 16297 tone unități nutritive, necesarul fiind de 21380 tone unități nutritive.

    Persoanele fizice 1696 deţinători de ovine și caprine cu un efectiv de la 50 capete şi mai mult cu efectivul total de 280579 capete sunt asigurate pentru  menţinerea ovinelor  și caprinelor cu furaje necesare la nivelul de 75 - 80 %.

     Din toate unităţile teritoriale a republicii numai 9 raioane garantează asigurarea completă cu furaje a ovinelor în perioada respectivă: Ocniţa-211%,  Soroca-156%, Drochia-113%, Vulcănești-110%, Cahul-106%, Comrat-104%, Strășeni-102%, Cimișlia-101%, Rîșcani-100%.

     Din cele 190 ferme zootehnice evaluate pentru creşterea ovinelor  numai  50 ferme sunt asigurate pe deplin cu furaje, 94 ferme sunt satisfăcute mai mult de 50% şi 46 ferme, acest indice constată mai puţin de 50 la sută.

 8 unităţi administrative teritoriale constată această aprovizionare pînă la 50 la sută (Nisporeni-25%, Hîncești-34%, Fălești-39%, mun. Bălți-42%, Taraclia-46%, Ciadîr-Lunga-47%, Anenii Noi-49%, Ștefan-Vodă-49%.).

   În rezultatul examinării fermelor de ovine s-au depistat un şir de neajunsuri:    neaprovizionarea completă cu necesarul de furaje a ovinelor și caprinelor, bazîndu-se pe păşunatul tîrziu, pregătirea  nesatisfăcătoare a încăperilor  pentru primirea fătărilor,   evidenţa zootehnică la un nivel scăzut,  nerespectarea pe deplin a cerințelor sanitar-veterinare, ordinea și aranjamentul  teritoriului și halelor . În consecinţă la acest capitol se prevede un lucru voluminos pentru inspectorii în domeniul zootehniei şi specialiştilor veterinari din teritoriu.

      Întreprinderile  zootehnice care practică creşterea cabalinelor sunt asigurate cu furaje la o treaptă de 98%. Aceşti indici la Școala de Hipism  mun. Bălți constitue 196%,  „Şcoala Republicană Specializată de Hipism şi Pentatlon Modern” mun. Chişinău – 129%%., Filiala Ungheni-123%.,   Clubul Sportiv de Hipism „Sparta” din s.Budeşti mun.Chişinău -101% , SRL„Vila DiMetra„mun. Chișinău -100%. Mai slab sau atîrnat la îndeplinirea acestui indice  ÎS „At-Prolin” or Ciadîr-Lunga - 37%.Relativ majoritatea fermelor au fost pregătite către perioada de iarnă, continuînd să aducă la condiţiile necesare restul lucrărilor utile care nu au fost  isprăvite din timp.

     Cît priveşte activitatea în ramura aviculturii şi pregătirea către iernat, măsurile sunt întreprinse conform unui grafic tehnolgic de pregătire a halelor, completare, creştere, realizare care permite executarea tuturor cerinţelor tehnologice pe sector.Aprovizionarea cu furaje a efectivelor de păsări la întreprinderile avicole este efectuată de pe roţi procurîndu-se periodic conform contractelor întocmite sau acordul cu producătorii cosecvent fiind prelucrate şi aduse la condiţiile necesare pe recepturi, productivitate, vîrstă etc.Majoritatea întreprinderilor avicole sunt aduse la condițiile necesare pentru  petrecerea perioadei de iarnă 2017-2018.

  Fiind monitorizate de Serviciului supraveghere zootehnică, grupurile de lucru raionale în perioada respectivă au fost orientate şi asupra efectuării unui şir de consultări deţinătorilor de animale, agenţilor economici privind creşterea, întreţinerea, nutriţia animalelor, implementarea noilor tehnologii performante în sectorul zootehnic. Totodată a fost efectuată organizarea şi prestarea consultaţiilor în ce priveşte căile de ameliorare a activităţilor de selecţie şi reproducţie a animalelor în perioada de iarnă 2017-2018, cît și înlăturarea  neajunsurilor depistate de către inspectori pe parcursul anului 2017 la inspectarea fermelor zootehnice .

     Pe parcursul activităţii grupurilor de lucru în teritoriu la fermele zootehnice incluse în categoria de prăsilă conform Ordinului MAIA nr.51.din22.03.2017.”Cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă” a fost efectuată analiza mersului executării planurilor de ameliorare a activităţilor de selecţie şi reproducţie. La majoritatea fermelor sunt elaborate şi puse în acţiune planurile de ameliorare pe o perioadă de 5 ani cu respectarea integrală a lucrului deferent legat la acest capitol. Lucrul nominalizat este efectuat sub supravegherea inspectorilor în domeniul zootehniei al subdiviziunilor teritoriale ANSA.

    Totodată s-a stabilit că  evidenţa zootehnică la fermele din teritorii se efectuează în măsura posibilităţilor agenţilor economici. Tot odată la o bună parte în gospodăriile din ramură au fost depistate un şir de neajunsuri  şi lucruri efectuate incorect la acest capitol. În această direcţie s-au acordat  ajutoare  practice, consultaţii, propuneri în ce priveşte ameliorarea şi perfecţionarea acestora.

   În perioada de evaluare, în viziunea  grupurilor de lucru, mersul iernatului la fermele zootehnice are loc cu suficienţă de hrană cît şi în asortiment a acestora. Se observă interesul mai multor deţinători de animale cu privire la:

a) Protejarea producătorului autohton în ce priveşte piaţa de desfacere a producţiei animaliere.

b) Simplificarea procedeilor,  modalităţii de subvenţionare prevăzute în regulament în sectorul zootehnic.

c) Organizarea procesării lînei şi pelicelilor, fapt ce va spori beneficiul ramurii ovinelor.

d) Achiziţionarea laptelui  de bovine la un preţ mai mare.

    Materialele parvenite din teritoriu a grupurilor de lucru au fost acumulate,   sistematizate şi stocate la Serviciul supraveghere zootehnică ANSA.