• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Notă informativăÎn urma publicațiilor din massmedia în care s-a făcut referință la conținutul sporit de grăsimi de origine vegetală  în unele produse lactate, depistate în urma investigații executate la comanda Fundației Est-Europene, ANSA s-a autosesizat, convocând la începutul săptămânii curente o ședință operativă prezidată de către Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi. Pornind de la faptul că dintr-un număr de 126 de probe supuse testelor de laborator, neconformități ai parametrilor de calitate au fost stabiliți în produsele fabricate de câțiva producători autohtoni și doi furnizori de aceste produse din Ucraina, în scop de elucidare a situației s-a  elaborat și aprobat un plan de acțiuni privind controlul la acești producători prin verificarea stocurilor de produse și neadmiterea plasării lor în rețeaua comercială fără verificare prealabilă. De asemenea, s-a decis de a verifica fiecare lot de produse importate de furnizorii externi cu prelevarea probelor la punctele de control sanitar-veterinar de la frontieră.

Grupe operative ale inspectorilor ANSA, s-au deplasat la întreprinderile vizate în publicații (SA JLC, SRL BANTCARAD, SRL Ferma cu Origini, SA Fabrica de unt din Florești,  SA Lactis din Râșcani, precum și la mai multe centre comerciale din țară) unde  au colectat mostre de produse lactate pentru prelevare la indici de calitate microbiologici, fizico-chimici, reziduuri de an tibiotice, inclusiv originea grăsimilor din produse fabricate.  La Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară au fost prezentate pentru testări în total 120 de probe.

La moment investigațiile de laborator sunt în desfășurare. La unele probe se finalizează  procesul de examinare a rezultatelor, pentru a fi expuse.

 Miercuri, ANSA a convocat o reuniune cu participarea reprezentanților Ministerelor și Departamentelor de Stat, Asociațiilor de profil și a  laboratoarelor acreditate în cadrul căreia Agenția a prezentat un raport privind situația din domeniu și măsurile întrerinse de instituție pentru ameliorarea stării de lucruri în domeniul calității produselor lactate.  Posibilitatea de a se expune a fost oferită reprezentanților Asociației producătorilor de produse lactate, a Fundației Est-Europene, a laboratoarelor de investigații.  Massmedia (9 posturi de televiziune, și 3 din presa scrisă) prezenți  la întrunire,  a avut posibilitatea să se documenteze asupra activităților desfășurate pe parcursul anului trecut și a celor planificate pentru anul curent la capitolul siguranța și calitatea produselor lactate.

 În alt aspect, în scop de prevenire și stopare a fenomenului de utilizare neconformă a grăsimelor vegetale, ANSA a elaborat propuneri de modificare a legislației existente, în special a Hotărârii de Guvern nr. 611, care stabilește criterii pentru fabricarea și comercializarea produselor lactate. Astfel, se propune ca în produsele, în componența cărora sunt grăsimi vegetale, să fie exclusă denumirea de “produs lactat”. Produsele cu conținut de grăsimi vegetale să fie comercializate în sectoare separate de produse lactate.

În scop de ridicare a responsabilității operatorilor din domeniu față de calitatea producției, ANSA propune înăsprirea sancțiunilor față de agenții economici care vor plasa pe piață produse falsificate, până la stoparea imediată a activității pe o anumită periodă.

Pe parcursul zilei curente, Directorul General ANSA s-a aflat la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, unde a luat cunoștință de derularea procesului de testare a probelor expediate de către inspectorii din teritoriu al Agenției.

Serviciul de presă