• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La Hânceşti s-a discutat despre neconformităţile descoperite în blocurile alimentare Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor  Hânceşti, în comun cu reprezentanţii Centrului de Sănătate Publică a organizat un seminar la tema: „Neconformităţile depistate în urma evaluării blocurilor alimentare a instituţiilor de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial şi liceal”.

La întrunire au participat 140  manageri, asistenţi medicali si şefi de gospodărie din cadrul instituţiilor de învăţământ , unde au fost descoperite neconformităţile  menţionate in fisele de evaluare .

În cadrul seminarului s-a atras atenţia la  respectarea cadrului legal privind  respectarea  cerinţelor sanitar- veterinare, (HG 1209. HG 412 ,  HG 435, Legea 221).

S-au abordat probleme ce ţin de:

  • Renovarea blocurilor alimentare .
  • Termenul limita de renovare a blocurilor alimentare
  • Respectarea de către agenţii economici a contractelor de achiziţii.
  • Completarea pachetului de acte permisive necesar la recepţionarea produselor alimentare .
  • Condiţiile de păstrare a produselor alimentare.

Şeful Direcţiei teritoriale Hânceşti, Dumitru Cojocaru a răspuns la mai multe întrebări ale participanţilor la această instruire, în special referindu-se la termenii-limită şi condiţiile de păstrare a produselor uşor alterabile şi la nerespectarea de către agenții economici a orarului de distribuire a produselor alimentare.