• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a avut loc un briefing de presă cu genericul: „Activitatea Agenției în domeniul de protecție a consumatorului” 

La ANSA a avut loc un briefing de presă cu genericul: „Activitatea Agenției în domeniul de protecție a consumatorului”

 

În fața reprezentanților mass-media au vorbit Gheorghe Gaberi, Director General și Sergiu Sărghi, șef al Direcției supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor alimentare.

Directorul General ANSA a menționat în deschidere, că în conformitate cu prevederile Legii nr.131, privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legii nr.105 privind protecţia consumatorilor, Legii nr.185 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controale la toate etapele lanţului alimentar, inclusiv respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia consumatorilor în aspect de siguranţă şi calitate a produselor şi serviciilor achiziţionate, puse la dispoziţie pe piaţă şi destinate consumatorilor.

         În acest context, ANSA oferă mai multe oportunităţi de reclamare a cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor. Sesizările și petițiile pot fi depuse:

 • La Ghişeul Unic al consumatorului: mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63 (sediul central ANSA);
 • prin poştă la adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 63
 • în format electronic, la adresa de e-mail: info@ansa.gov.md;
 • tel:(022)-26-46-43; linia verde:080080033(apel gratuit);

Din momentul preluării atribuţiilor de protecție a consumatorului, începând cu anul curent, în adresa Agenţiei:

 • s-au depus - 326 petiţii;
 •  din care s-au examinat 269;
   în lucru sunt -57 petiţii.

În rezultatul examinării semnalelor s-au emis:

 • prescripţii de înlăturare a neconformităţilor - 208;
 • întocmite 168 procese-verbale cu privire la contravenţie.

Cele mai frecvente subiecte ţin de calitatea produselor alimentare, nerespectarea termenilor de valabilitate a produselor, practici comerciale incorecte (diferența preţurilor (raft - casă), etc.), prestarea serviciilor necalitative, întocmirea incorectă a indicatoarelor de preţuri, nerespectarea normelor igienice şi sanitar-veterinare.       Pentru a urgenta și a facilita depunerea de petiţii, Agenţia a lansat azi, în cadrul briefingului o nouă modalitate de recepţionare a petiţiilor prin aplicaţia WIBER- 067675544 și recepționarea petițiilor prin depunerea lor in urne speciale în incinta centrolr comerciale și de alimentație publică. Explicațiile de rigoare le-a făcut, Dl Sârghi, care a menționat că în conformitate cu Cerinţele Legii nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, la depunerea petiţiilor, aceasta trebuie să conţină următoarele:

 • semnătura autorului, indicându-se numele, prenumele, domiciliul şi bonul de casă sau unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.
 • cele parvenite in format electronic  trebuie să conţină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului şi copia bonului de casă sau unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.

La înregistrarea reclamaţiei se verifică dacă petiţionarul s-a prezentat, în prealabil, la vânzător/prestator, respectiv dacă acesta a acceptat sau a refuzat soluţionarea petiţiei, în condiţiile legii. Conform șefului Direcției supravegherea comerțului

nu se examinează PETIŢIILE:

 • care nu întrunesc condiţiile menţionate mai sus, se consideră anonime;
 • dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente referitor la problema abordată;
 • care conţin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept competente.

Rezultatul examinării  se aduce  la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimțământul lui - verbal. Răspunsul  trebuie să fie bazat pe materialele examinării şi să conţină argumente.

Întru facilitarea procedurii de depunere a petiţiilor şi eficientizarea procesului de examinare a acestora, consumatorului se propune completarea Blanchetei cu privire la calitatea produselor sau serviciilor, ca formă model stabilită de Agenţie.

Directorul General ANSA și Șeful Direcției de supraveghere a comerțului au răspuns la întrebările ziariștilor.

 

Serviciul de presă ANSA