• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

La ANSA a avut loc o ședință de lucru în problema metodologiei de calculare a tarifelor și servicilor acordate agenților economiciParticipanții la ședință, agenții economici din domeniul importului de produse alimentare de origine vegetală și animală, în comun cu reprezentanții Direcțiilor ANSA au supus dezbaterilor Proiectul Hotărârii Guvernului “Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.

Reprezentanții Agenției dar și a businessului s-au expus pe marginea listei serviciilor incluse în Nomenclator, venind și cu unele precizări și propuneri de esență. Părțile au convenit la convocarea în timpul apropiat a unei noi ședințe pentru definitivarea proiectului menționat. 

La ședința de lucru au participat Directorii Generali Adjuncți ai ANSA, Dl. Ion Toma și Dna. Ela Malai.

 

Direcția Audit Intern