• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Inspecția sectoarelor de producre a semințelor de culturi agricoleÎn scopul implementării prevederilor Legii despre semințe nr. 68 din 05.04.2013, precum și a Ordinului Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 203 din 25.05.2021 privind inspecția sectoarelor de producere a semințelor de culturi agricole și a pepenierelor horticole în anul 2021, inspectorii desemnați, din domeniul controlului semincer, din cadrul aparatului central, de comun acord cu selecționerii din instituțiile de cercetări științifice și companii din sectorul privat,au finalizat efectuarea inspecțiilor în câmp a culturilor cerealiere păioase, porumb, floarea-soarelui la categoriile biologice superioare.

În total au fost inspectate 50 mii ha, dintre care au fost inspectate sectoare semincere de categorii biologice superioare cca 1880 ha, dintre care au fost rebutate cca 46 ha din diferite cauze (nu corespund normelor tehnice de producere pentru sectoarele semincere, gradul de îmburuienire foarte înalt, neînlăturarea plantelor netipice și fertile la timp, afectări de grindină).