• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DRSA Soroca desfășoară activități de prevenire a comerțului stradal neautorizatReprezentanții subdiviziunii teritoriale din Soroca a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în comun cuInspectoratul de Poliție și reprezentanții APL Soroca au organizat o acțiune de previnere a cazurilor de comerț stradal pe teritoriul mun.Soroca  având ca scop sporirea  nivelului de protecție a sănătății populației și situațiilor epidemiologice ce pot apărea în urma desfășurării comerțului stradal neautorizat”.

În urma controlului la piața improvizată (regiunea  fostului cinematograf ,,Dacia,,) s-a constatat:

-Comercializarea  se efectuade către 4 agenți economici din unități de transport cu  amplasarea provizorie a produselor alimentare vegetale  pe tarabe improvizate.

- un comerciant  la moment nu avea certificat de inofensivitate la mere proaspete(ulterior a fost prezentat) și lipsea autorizația  la unitatea de transport.

-un comerciant nu dispunea de permesiunea/autorizarea  din partea APL mun.Soroca  cu dreptul de comercializare a produselor alimentare de origine vegetală , (i s-a aplicat măsură de constrîngere sub formă de amendă cu întocmirea uni proces vberbal) .

- doi comercianți  dețin autorizație  la unitățile de transport și certificate de inofensivitate la produsele de origine vegetală din  import eliberate de autoritățile de la baza angro.

-comercianţii au fost  avertizaţi  și obligţi  să  înlăture  neconformităţile  constatate,cu întocmirea  acte de control  şi prescripţii de înlăturae.