• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DRSA Ocniţa a organizat o instrire a responsabililor pentru prevenirea bolilor la animaleSubdiviziunea territorială pentru Siguranța Alimentelor  Ocniţa a organizat un  seminar la tema: “Măsuri de supraveghere, control asupra migrației porcilor mistreți în zona de frontieră și combaterea Pestei Porcine Africane. Influența aviară. Profilaxia și măsurile de preintimpinare a Rabiei.”

La seminar au participat  primarii din satele raionului,  Șeful Ocolului Silvic, responsabili pe domenii din cadrul Direcţiei, medici veterinari de liberă practică.

În cadrul seminarului au fost abordate următoare subiecte:

-           legislația internațională cu privire la PPA,

-           importanță majoră în prevenirea și combaterea acestei maladii periculoase,

-          măsuri de prevenire a inflienței aviare,

-          profilaxia și măsurile de preîntîmpinare a rabiei.

Un subiect important de discuție cu primarii a fost crearea spațiilor de depozitare și eliminare a carcaselor de animale domestice și de companie .

La sfîrșitul întrunirii participanții la seminar au convenit asupra  organizării măsurilor de profilaxie în teritorii și activități comune pentru  prevenirea acestor maladii periculoase.