• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DRSA Leova a organizt o ședință de lucru în problema siguranței alimentelor pentru copiiDRSA Leova a organizat o ședință de lucru în problema siguranței alimentelor pentru copii

În cadrul ședinței a fost examenată starea de lucruri în blocurile alimentare de la școli și grădinițe. O informație detaliată la acest subject a fost prezentată de către Maria Pasecinic, care s-a referit în mod special la etichetarea produselor alimentare și necesitatea deținerii de către agenții economici a actelor permissive în vigoare.

La ședință au fost supuise dezbaterilor problemele ce țin de neconformitățile depistate și punerea în aplicație a cerințelor sanitar – veterinare conform Hotărârii Guvernului 1211 din 04.11.2016 Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație școlară și preșcolară.

S-au examenat, de asemenea, Regulamentul de achiziție a produselor alimentare  și modificările Codului Contravențional în cazul despistarei neconformmităților . La ședință au participat factorii de decizie din administrația raionului.