• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DRSA Fălești a organizat o ședință de lucru cu toți primarii din localitățile raionuluiDRSA Fălețti a organizat o ședință de lucru cu toți primarii din localitățile raionului

În cadrul ședinței, specialiștii subdiviziunii raionale ANSA au prezentat un raport privind pericolul Pestei Porcine Africane, zonele afectate și măsurile de prevenire a bolii. În dezbateri  s-a atras atenție soluționării problemelor ce țin de competența administrației publice locale: organizarea campaniei de informare privind pericolul PPA, organizarea evidenței și înregistrarea  animalelor întreținute în sectorul privat,  prevenirea deținătorilor de porcine asupra necesității de respectare a biosecurității, planificarea mijloacelor financiare pentru lichidarea focarelor de boli infecțioase, inspectarea plantațiilor de porumb în scop de identificare a terenurilor afectate de mistreți, precum și combaterea comerțului stradal cu carne și produse de porcine.

La ședință a fost aprobat un program concret de prevenire și  combatere a Pestei Porcine Africane.