• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DMSA Chișinău a organizat o întrunire a inspectorilor pentru siguranța alimentelor și operatorii din domeniul businessului alimentar (restaurante, săli de ceremonii)DMSA Chișinău a organizat o întrunire a inspectorilor pentru siguranța alimentelor și operatorii din domeniul businessului alimentar (restaurante, săli de ceremonii)

 

În cadrul reuniunii, Roman Vengher, șef DMSA Chișinău a vorbit despre procesul de supraveghere și problemele scoase în evidență în urma monitorizării localilor de festivități.

În special, s-a vorbit despre:

Aspecte ce țin de modul de organizare a evenimentelor:

       1.  Semnarea contractelor dintre părți cu stabilirea condițiilor de baza de desfasurare a evenimentului, care in mod obligatoriu trebuie sa stabileasca meniul/sortimentul de bucate, interdictia folosirii produselor alimentare furnizate de client (alcool, carne, deserturi, fructe etc,)  .

 1. Procesul achiziționării produselor alimentare:
 • Prezența documentelor care confirmă proveneța și calitatea produselor
 • Lipsa marcajelor corespunzatoare
 • Nerespectarea condițiilor de transportare a produselor (carne prospata, peste proaspat, fructe, legume, alte produse). Desori acestea se transporta cu aceias unitate de transport, neamenajata, fara sursa de frig, cu incalcarea conditiilor de vecinatate etc.
 1. Personalul lucrator:
 • Bucatari, adjuncti de bucatari, personal auxiliar, chelneri ( lipsa contreolului medical și ainstruirii igienice, asigurare insuficienta cu echipament, lipsa calificarii profesionale, lipsa registrelor de sanatate a personalului, sau inregistrari fictive – nu sunt stabilite proceduri aprobate de administratia unitatilor)
 1. Condiții tehnologice:
 • Spații de lucru care nu corespund cerințelor tehnologice și normelor de igienă (HG 1209/2007, HG 412/2010)
 • Echpamente și utilaj uzat
 • Instalații frigorifetre necorespunzătoare, deseori în număr insuficient, menținute în condiții de igienă necorespunzătoare, fără termometre de control cu exament metrologic, lipsa monitorizarii regimului de pastrare prin fise zilnice)
 • Proceduri de igiena necorespunzatore, lipsa procedurilor
 1. Organizarea defectuoasa a procesului tehnologic:
 • Lipsa registrelor sau Fișelor de triere a bucatelor culinare, cu indicarea informației despre data/ora pregatirii, termenul de valabilitate
 • Lipsa fiselor tehnologice de preparare a bucatelor, aprobate de catre administratia localurilor
 • Lipsa Registrelor de evidența a materiei prime ușor perisabile achiziționate
 • Lipsa contractelor cu Laboratorul alimentar acreditat sau a rapoartelor de incercari perodice (trimestrial)
 • Lipsa probelor de control (72 ore),
 1. O problemă aparte sunt bucatele neconsumate la eveniment, sau resturile strinse de pe mese, - cine își asumă responsabilitatea de utilizarea acestora ulterioară!!!

 

Reeșind din cele menționate DMSA Chișinău a formulat unele recomandări:

 

 

 1. Îmbunătățirea managmentului organizațional al evenimentelor
 2. Ajustarea condițiilor de lucru la prevederile actelor normative de bază în domeniul alimentar (Legea 78/2004, HG 1209/2007, HG 412/2010 etc.)
 3. Respectarea srtictă a normelor tehnologice de preparare a bucatelor.
 4. Excluderea din meniu în special în perioada caldă a anului a bucatelor cu un grad sporit de perisabilitate. Coordonarea cu clienții ca în caz cînd rămîn asemenea bucate neconsumate, acestea din considerente de siguranță nu vor fi restituite la pachet, urmînd a fi utilizate/nimicite în prezența lor.
 5. Livrarea desertului doar de la companii autorizate, însoțit de acte de proveneța si certicat de calitate, transportat cu transport autorizat ( în prezent mulți clienți comandă desertul la evenimente la persoane fizice, care le prepară în condiții necunoscute – deseori în condiții casnice)
 6. Respectarea cerințelor Regulamentului sanitar aprobat prin HG 1209/2007, asigurarea cerințelor de igienă pe întreg lanțul tehnologic cu înregistrarea procesului dat.
 7. Implementarea în practică a prevederilor legislației din domeniul alimenar (pachetul de igienă) și a legislației ce stabilește principiile și condițiile de elaborare și implementare a programuluii HACCP în unitățile din businesul alimenar ( Legea 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimenate)