• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DMSA Balti a organizat un seminar cu genericul „Implimentarea legislaţiei privind alimentaţia copiilor”     DMSA Balti a organizat un seminar cu genericul „Implimentarea  legislaţiei privind alimentaţia copiilor

La seminar au fost examenate toate aspectele de organizare a alimentației copiilor,  procedurile de achiziționare, transportare, depozitare a produselor alimentare , până la consumul produsului finit, precum si   întocmirea meniului zilnic, activitatea comisiei de triere, colectarea probelor diurne și întocmirea documentației instituțiilor privind organizarea alimentației copiilor .  

La întrunirea de instruire  au fost formulate recomandări pentru eficientizarea procesului de alimentaţie în instituțiile de învăţămînt prescolar, gimnazial și licial.