• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor Străşeni a organizat un seminar de instrire la tema respectării legislaţiei naţionale în domeniul siguranţei alimentelorLa seminar au fost invitaţi şi au participat 48 de asistenţii medicali şi bucătari-şefi ai blocurilor alimentare din instituţiile de învăţământ preuniversitar. În comunicările prezentate, reprezentanţii DRSA au atras atenţia la respectarea legislaţiei privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare. Instruirea s-a axat pe respectarea regulilor de achiziţionare, depozitare şi păstrare a produselor alimentare, sporirea gradului de siguranţă în alimentaţia copiilor.

Participanţii la seminar au fost instruiţi în completarea corectă a pachetului de acte permisive necesare la recepţionarea produselor alimentare, controlul respectării de către agenţii economici a contractelor de achiziţii şi la unele aspecte de pregătire a blocurilor alimentare pentru perioada de iarnă.