• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Combaterea omidei păroase a dudului în raionul OrheiCombaterea omidei păroase a dudului în raionul Orhei.

Inspectorii responsabili de domeniul protecției plantelor a DRSA Orhei au început lucrările de combatere a omidei păroase a dudului din a doua generație.  Intervențiile chimice cu insecticide asupra dăunătorului fitofag au fost efectuate în fîșiile forestiere adiacente traseului național Chișinău-Rezina pe o suprafață de 9 ha (sectorul Orhei-Bușăuca), densitatea căruia s-a depistat a fi una sporită.
pecialiștii în domeniu vor monitoriza și în continuare situația fitosanitară a dezvoltării bolilor și dăunătorilor, iar în caz de necesitate se vor întreprinde măsurile de protecție a plantelor corespunzătoare.