• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Azi, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o reuniune la nivel național a operatorilor din sectorul avicolAzi, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o reuniune la nivel național a operatorilor din sectorul avicol

 

Întrunirea, la care au participat reprezentanți de la 37 din cele 41 de întreprinderi producătoare de carne de pasăre și ouă, a fost organizată  în scopul informării asupra cerințelor Uniunii Europene privind importul cărnii de pasăre și a ouălor, precum și asupra pașilor ce urmează a fi întreprinși de Republica Moldova pentru a obține dreptul de export al acestor produse în Uniunea Europeană. Ședința a fost moderată de ctre Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi, participanții forului fiind salutați de către înalții oficiali Iurie LEANCĂ, viceprim-ministru pentru integrare europeană și  Chiril GABURICI, ministru al economiei și infrastructurii.

Subiectul principal al discuțiilor l-a constituit procesul implementării Foii de parcurs pentru obținerea de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne și ouă de pasăre categoria B (pentru al II semestru 2017 - I semestru I 2019). Acest document a fost elaborat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în scopul mobilizării eforturilor tuturor părților interesate, la nivel național, de a obține dreptul de a exporta în Uniunea Europeană produse avicole. Foaia de Parcurs a fost prezentată la Bruxelles Comisiei Europene în cadrul reuniunii Sub-Comitetului pentru Probleme Sanitare și Fitosanitare Republica Moldova-Uniunea Europeană din 12-13 iulie 2018, fiind apreciată de experții europeni ca un document ambițios care presupune acțiuni complexe cum ar fi: armonizarea cadrului legislativ național la normele și standardele europene în domeniul de profil; modernizarea și acreditarea laboratoarelor naționale de referință în domeniul sănătății animale și al siguranței alimentelor, instruirea specialiștilor acestora; conformitatea operatorilor din industrial avicolă la standardele de calitate și siguranță; dezvoltarea capacităților inspectorilor ANSA de a efectua eficient controalele; capacitatea instituțională de a detecta prompt bolile animalelor și de a preveni răspândirea acestora și alte cerințe.

În cadrul întrunirii, expertul lituanian Mantas Staskevicius, Director adjunct al Serviciului pentru Siguranța Alimentară și Veterinară din Lituania a prezentat un raport privind procedurile de organizare a auditului de țară pentru dobândirea dreptului de export a ouălor și cărnii de pasăre. Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au relatat despre situația actuală în procesul armonizării legislației UE în domeniul sanitar-veterinar și siguranței alimentelor. Iar, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Toma, Director General Adjunct, Vitalie Carauș,  Victor Pâslaru, șefi de Direcții, Radu Musteață, Director al CRDV au prezentat comunicări privind  gradul de implementare a cerințelor stabilite și nivelul de pregătire a structurilor Agenției la diverse compartimente: sănătatea animală, siguranța alimentelor și modernizarea laboratoarelor, precum și măsurile întreprinse de subdiviziunile teritoriale ale ANSA în vederea supravegherii implementării legislației în domeniul avicol. 

Reprezentanții ntreprinderilor avicole potențiale exportatoare ale cărnii de pasăre în Uniunea Europeană au relatat despre nivelul de pregătire a întreprinderilor pentru obținerea dreptului de export a cărnii de pasăre și a ouălor în Uniunea Europeană.

 

 

Serviciul de presă ANSA