• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Azi la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc un briefing de presă la tema privind activitatea ANSA pe parcursul anului 2016 

Raportul de activitate a Agenţiei l-a prezentat în faţa ziariştilor  Gheorghe Gaberi, Director General ANSA , care a specificat în debutul briefingului că activitatea instituţiei pe parcursul anului trecut a fost orientată spre implementarea prevederilor legislației Republicii Moldova și a actelor normative din domeniul sanatății plantelor, sănătății animalelor și siguranței alimentelor pe întregul lanț alimentar. Concomitent,  ANSA s-a preocupat și de supravegherea respectării normelor fitosanitare, veterinare și de siguranță a alimentelor din țările de destinație a mărfurilor orientate spre export în circa 70 de state ale lumii și în primul rând a legislației din domeniu a UE și a celei specifice pentru CSI și statele membre ale Uniunii Vamale. O atenție deosebită a fost acordată îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere și a celui de Liber schimb cu UE ( doar în 2016 au fost implementate peste 60 de acțiuni); Scopul urmărit la acest capitol ține de asigurarea accesului mărfurilor de origine R M pe piața UE, cât și monitorizarea indicatorilor de calitate și siguranță a mărfurilor importate din țările membre ale UE.

La baza activităților desfășurate au stat :

  • Planul de acțiuni al Agenției pentru anul 2016 , care cuprinde toate compartimentele ;
  • Planul de dezvoltare instituțională pentru anii 2016-2018
  • Planul Național Multianual de Control pentru anii 2016- 2020 , care reprezintă un vast document elaborat în anul de raportare cu suportul experților străini, tradus în engleză și prezentat Comisiei Europene, căreia îi va servi temei pentru monitorizare acțiunilor întreprinse de țara noastră,
  • Programele Naționale de monitorizare și supraveghere a sănătății plantelor, animalelor, siguranța alimentelor și furajelor pentru anul 2016,
  • Programul național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală .

Cel din urmă a fost implementat pentru prima data cu finanțare de la bugetul de stat și a inclus în sine principalele grupuri de produse vegetale autohtone și provenite din import.

 Începînd cu luna martie și pînă la moment activitatea Agenției în toate domeniile a fost permanent monitorizată de către un înaltul Consilier al UE cu raportări lunare către Delegația UE despre nivelul de progrese, cît și de mai mulți experți sosiți în cadrul Proiectelor de asistență tehnică finanțate de către donatorii externi.

În perioada de raportare au avut loc mai multe misiuni de evaluare pe diferite domenii și anume :

 Misiunea de evaluare a respectării normelor de sănătate animală din sectorul avicol în contextul ajustării ramurii la standardele UE și obținerea dtreptului de export a ouălor și cărnii de pui pe piața UE ( Misiune finalizată cu mai multe obiecții).

Misiunea DG SANTE de evaluare a sectorului de producere a semințelor, care sa desfășurat în luna iunie, și care sa finalizat cu un raport pozitiv, În timpul apropiat raportul va fi aprobat de către Parlamentul European, iar Moldova va fi recunoscută conformă la acest capitol;

Misiunea de evaluare a situației fitosanitare din pepinierele pomicole întreprinsă pentru prima data după anul 2009 de către inspectorii Rosselihoznadzor, care sa finalizat cu raport pozitiv și cu obținerea dreptului de livrare a materialului săditor pe piața rusă pentru 10 pepiniere autohtone;

Este de menționat că pe parcusul anului direcțiile Agenției preocupate de implementarea programelor strategice de prevenire și combatere a bolilor la animale și păsări au depus eforturi pentru a asigura menținerea unei situații epizootice favorabile în țară , în pofida faptului că în regiune ea a fost destul de complicată.

 Din păcate, pentru prima dată în Republica Moldova a fost întrodusă epidemia de Pestă Porcină africană din Ukraina și datorită măsurilor întreprinse s-a reușit de a izola maladia , iar mai apoi și de a lichida două focare apărute.

Experiența noastră, a menţionat Dl Gaberi, a fost apreciată de către misiunile Organizației Mondiale de sanătate animală, fapt confirmat și prin decizia de a organiza în anul curent la Chișinău un seminar regional pentru reprezentanţii a 53 de țări din Europa și Asia.

În pofida adoptării tardive a Legii bugetului de stat ( luna iunie) Agenția a reușit să asigure necesarul de produse biologice , consumabile și kituri pentru activitatea de laborator, și în final să realizeze programele de imunizare a șeptelului de animale și păsări.

Pentru ridicarea nivelului de calitate au fost elaborate și aprobate procedurile de control a parametrilor de sănătate animală, instruiți inspectorii, subdiviziunile teritoriale au fost dotate cu tot necesarul pentru a implementa programele strategice de prevenire a bolilor începînd din primele zile ale anului curent .

Acest lucru are mare importanță în situația cînd țara noastră se află în epicentrul mai multor focare de boli deosebit de periculoase precum Pesta porcina africană, Influiența aviară e.x.t.

Pe parcursul anului sau întreprins măsuri și s-a revenit la un sistem ce asigură trasabilitatea procesului de inspecție a mărfurilor de origine vegetală și de certificare a lor la export. Au fost modificate regulamentele de eliberare a acestor acte, la moment se implementează un sistem informațional ce va simplifica procedurile nu numai de eliberare a certificatelor, dar și de validare a procedurilor de export.

Pentru eliminarea tuturor divergențelor pe întreaga perioadă sa conlucrat cu serviciile responsabile de sectorul fitosanitar din Federația Rusă, Bielorusia, Ukraina cît si din UE.

Este îmbucurător faptul că în anul 2016 în pofida unor condiții dificile producătorii de produse vegetale au înregistrat o creștere semnificativă la mai multe categorii.

Au crescut semnificativ și volumele de exporturi de aceste produse , atît în piețele UE , cît si în piața din Est.

În anul 2016 exportul de cereale sa majorat în comparație cu anul precedent de la 889,3 mii tone la cifra de 1mln. 274 mii tone ori cu 43 %.

Pentru prima dată exportul de fructe proaspete către piața UE sa apropiat de cifra de 10 mii tone, iar cel de struguri de masă de cifra de 12,4 mii tone .

În total exportul de fructe proaspete pe toate piețele sa majorat de la 209,1 mii tone în 2015, la 240,6 mii în 2016.

A crescut substanțial exportul de fructe proaspete și către piața Federației Ruse de la 62.0 mii tone în 2015 la 159,4 mii în 2016.

Pentru a garanta calitatea și inofensivitatea produselor vegetale destinate exportului inspectorii fitosanitari au efectuat circa 90 mii de inspecții a loturilor de marfă ,inclusiv și cu prelevarea de mostre pentru testările de laborator, care sau finalizat cu eliberarea certificatului fitosanitar. Ulterior, aceste loturi de mărfuri au fost monitorizate pînă la ajungerea lor în țara de destinație.

Pe parcursul anului sau întreprins măsuri în vederea asigurării unui control riguros al produselor agroalimentare parvenite din import.

Măsurile întreprinse au fost orientate spre implementarea principiului european de inspecție a importurilor doar la frontiera de stat.

Întru dotarea tehnico- materială a punctelor de control în 2016 au fost date în exploatare 3 puncte de control fitosanitar și veterinar construite în plină concordanță cu rigorile europene, încă unul va fi dat la Vama Leușeni în luna mai a.c.

Pentru anul 2016 o prioritate strigentă a constituit și acreditarea internațională a CRDV la metodele de testare a parametrilor de siguranță a produselor de origine animalieră. Lipsa acestei acreditări putea duce la sistarea exporturilor de miere de albine pe piața UE. Au fost intreprinse măsurile necesare pentru a finaliza în primele luni ale anului curent a procedurilor de acreditare a acestui laborator și la metodele de testare a indicatorilor de sănătate animală, fară de care nu va fi posibil de dobîndit dreptul de export pe piața UE a produselor lactate , ouălor și cărnii de pui, măsuri trasate pentru anii 2017-2018.

Tot în perioada de raportare s-a început reconstrucția a două laboratoare regionale la Bălți și Cahul din domeniul fitosanitar. Cel puțin unul din ele urmează să fie pus în funcțiune și acreditat pe parcursul anului curent.

În vederea îmbunătățirii mediului de afaceri pe parcursul anului 2016 a fost redus numărul de acte permisive eliberate importatorilor și exportatorilor, sa simplificat procedura de obținere a lor. În acest sens la ANSA a fost deschis un ghișeu unic pentru toate tipurile de acte permisive eliberate de către Direcțiile aparatului Central.

Pentru eliminarea elementelor de corupție a fost implementat un plan de integritate, elaborat cu suportul Centrului Național de combatere a Crimelor organizate și a corupției, a fost deschisă linia ferbinte anticorupție, care funcționeză 24 din 24 ore.

Tot pe parcursul perioadei de raportare ANSA a fost supusă unei evaluări din partea societății civile, care sa finalizat cu un raport consistent și cu mai multe propuneri de îmbunătățire a relațiilor cu consumatorii. Acest Raport a fost dat publicității și expediat către toate Instituțiile statului pentru informare și monitorizare.

Pe parcursul anului 2016 s-a muncit foarte mult cu donatorii externi, datorită cărui fapt au fost derulate mai multe proiecte de asistență în valoare de peste 5 mln. Euro.

Cu sprijinul experților din partea acestor proiecte a fost elaborat proiectul noii strategii de siguranță a alimentelor pentru următorii cinci ani, sa purces la implementarea unui program de modernizare instituțională care are drept obiectiv îmbunătățirea substanțială a activităților de inspecție și control.

Finalizarea implementării programului de reformă instituțională se va solda cu punerea în aplicație a sistemelor de calitate europene și acreditarea Agenției la Standardul de calitate ISO 17020.

Pentru atingerea acestui obiectiv va trebui sa muncim mult, a menţionat în încheierea discursului, Dl Gaberi,  dar alternative nu avem , mai ales că avem și un sprigin masiv din partea donatorilor externi.