• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Avertizare! Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera)Este ştiut faptul, că porumbul în republică este una dintre cele mai importante culturi cerialiere. Anual această  cultură  ocupă o suprafata de peste 270,0 mii ha, ce constitue aproximativ a 5 –a parte din suprafaţa terenului arabil. Însă, apariţia unuia din cei mai periculoşi dăunători a porumbului, precum este viermile vestic al rădăcinelor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) în ţările vecine (România şi Ucraina), dar şi în unele raioanele din nordul republicii (Briceni, Edineţ, Râşcani), crează pericol real pentru economia Moldovei, în special pentru raioanele cultivătoare de porumb. 
Condiţiile climaterice din sezon favorizează dezvoltarea şi răspădirea viermelui vestic al rădăcinelor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) la porumb, dăunător de carantină pentru ţara noastră.  În august-septembrie va continua zborul adulţilor, cu maximă de zbor în perioada înfloririi porumbului. Adulţii sunt activi în zori şi în amurg, şi se răspândesc pe direcţia vântului.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte este o specie oligofagă, care în condiţiile ţării noasre dezvoltă o generaţie pe an. Adultul are corpul alungit de 6,2-6,8 mm lungime, de culoare cenuşie-gălbuie sau galbenă-verzuie. Oul este oval, de 0,5 mm lungime şi 0,4 mm lăţime, de culoare galbenă pală. Larva are corpul subţire, de 13-18 mm lungime, albă-gălbuie, cu capul brun.
Iernează în stadiul de ou la 15-30 cm adâncime în sol. 
Ecloziunea şi hrănirea larvelor se eşalonează de la mijlocul lunii mai, şi până la începutul lunii august. Adulţii pot fi observaţi de la sfârşitul lunii iulie până în octombrie. Ei se hrănesc cu polen, mătase, ştiulete imature şi frunze de porumb şi se pot răspândi pe distanţe mari – de până la 50 km pe an. O femelă depune până la 350 de ouă.
Atacă adulţii şi larvele, însă dauna principală o produc larvele, care distrug sistemul radicular al plantelor de porumb. Plantele atacate stagnează în creştere, se îngălbenesc şi cad. 

Ca măsuri de stopare a răspăndirii dăunătorului Diabrotica virgifera virgifera Le Conte şi prevenire a atacului de acest dăunător în raioanele deja infestate se impun  următoarele  măsuri: 
- rotaţia culturilor. Renunţarea la monocultură şi asigrarea unei rotaţii adecvate a culturilor, în care porumbul să urmeze după alte  plante premărgătoare şi nu după el însuşi, constitue metoda cea mai economică de prevenire a răspăndirii insectei;
- însămînţarea porumbului în termene optime (15 aprilie – 5 mai). 
- se interzice transportul plantelor de porumb, destinate pentru furaj, pentru comercializare  din zonele infestate  în cele neinfestate; 
- de efectuat arături adânci de toamnă, în scopul reducerii rezervei hibernante de ouă;
 - de distrus resturile de plante rămase după recoltare; 
- tratamentul  chimic al seminţelor;
- de folosit soiuri cu rezistenţă ridicată la dăunător;
- utilizarea capcanelor lipicioase înzestrate cu feromon sexual sintetic, ca măsură din cele mai eficiente metode de monitorizare şi capturare a adulţilor; 
- recoltarea timpurie a porumbului;
- combaterea chimică a adulţilor. 
Atenţionăm, că conform prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) şi b) a Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor, persoanele fizice şi juridice, indeferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligate să efectuieze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor, realizarea de măsuri fitosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi disemnării organismelor dăunătoare. 
Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenţionat de către deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  dăunătorilor de carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancţionează cu amendă de la 3 la 12  unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

         
Pentru a afla mai multe informații despre dezvoltarea bolilor și dăunătorilor, precum şi produsele omologate la culturi, luați legătura cu inspectorii din subdiviziunile teritoriale pentru Siguranța Alimentelor.


Direcţia protecţia plantelor