• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ANSA explică și atenționează despre utilizarea corectă cu respectarea strictă a cerințelor de securitate la utilizarea insecticidelor-fumiganților 

ANSA explică și atenționează despre utilizarea corectă cu respectarea  strictă a cerințelor de securitate la utilizarea insecticidelor-fumiganților

În legătura cu cazul de intoxicare cu preparatul VALSAFID, care a avut loc în satul Flocoasă raionul Cantemir, ANSA vine cu următoarele explicații:

VALSAFID – este un preparat care se utilizează  în depozite pentru combaterea chimică a dăunătorilor (insectelor) la grâu, mazăre și porumb.

Substanța activă al preparatului – fosfura de aluminiu cu conținutul de 56 %.

Se utilizează prin fumigație, cu perioada de acțiune 5 zile la temperatura de +100C. Perioada de degazare cu ventilarea activă este de 10 zile.

Mecanism de acțiunea preparatului:        

La interacțiunea preparatului cu oxigenul se eliberează gaz toxic și otrăvitor de I grupa de toxicitate, care are miros de carbid sau usturoi.

Lucrările de tratare se efectuează de către profesioniști cu instruiri și echipament antigaz special destinat utilizării la lucrările cu substanțe toxice. Măsurile de tratare se realizează într-o încăperea cu izolarea ermetică, care nu permite eliberarea gazului din încăperea.

Este de menționat că, potrivit prevederilor Legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produse de uz fitosanitar și la fertilizanți, cu modificările din 23.11.2017, comercializarea produselor de uz fitosanitar din categoria de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală se admite doar pentru persoanele deținătoare ale certificatului de perfecționare specială. Certificatul de perfecționare specială se eliberează utilizatorilor profesioniști care au frecventat un curs de instruire de minimum 20 de ore, organizat de ANSA  în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Atenționăm, că în conformitate cu art. 1891 alin (2) al Codului Contravențional

” Încălcarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar ori a fertilizanților ce poate conduce la îmbolnăvirea sau la intoxicarea oamenilor, a animalelor, a insectelor folositoare, la distrugerea completă sau parțială a semănăturilor, a plantațiilor ori a altei vegetații,

    se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul 225 al Codului Penal prevede:

” Încălcarea regulilor  stabilite în ce priveşte fabricarea, păstrarea livrarea,   evidenţa,  transportul,  expedierea  substanţelor  cu  efect puternic şi toxice, -

    se pedepseşte fie cu privaţiune de libertate pe un termen de pănă la un an, fie cu amendă în mărime de pănă la cincizeci de salarii minime.

    Fabricarea, desfacerea, precum şi păstrarea în scopul desfacerii sau procurarea în acelaşi scop a substanţelor cu efect puternic sau a  celor toxice,  dar  care  nu  sunt  substanţe  narcotice,  săvărşite  fără   o autorizaţie specială,

- se pedepsesc  fie cu privaţiune de libertate pănă la doi ani, fie cu amendă  în  mărime de pănă la şaizeci de salarii minime  cu  confiscarea substanţelor cu efect puternic şi toxice.”

 

ANSA atenționează despre strictă respectare a regulilor stabilite pentru utilizarea substațiilor toxice și interzicerea utilizării în condiții casnice de către persoane fizice!

 

Direcția protecția și sănătatea plantelor