• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține învățământul profesional-tehnicLa data de 02 iunie 2021, elevii grupei SPA-031, specialitatea „Siguranța produselor agroalimentare”, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, au efectuat vizite de studiu în cadrul instituțiilor publice, pentru care Agenție Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită calitate de fondator: I.P. „Laboratorul Central Fitosanitar” (LCF) și I.P. „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” (CRDV).

Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea elevilor cu structura organizatorică a laboratoarelor, studierea echipamentelor și metodelor de analiză a indicilor de calitate pentru produsele alimentare de origine animală și non-animală. 

Astfel, aplicându-se principiul contactului personal al elevilor cu specialiștii din cadrul laboratoarelor, aceștia au avut posibilitate să acorde întrebări, să urmărească procesul de lucru din cadrul diverselor secții, să studieze traseul pe care îl are de parcurs o probă de la recepționare, până la prelucrarea rezultatelor finale. Totodată, elevilor li s-a explicat termenul de „laborator acreditat”, ce particularități implică procesul de obținerea a acreditării, necesitatea respectării cu strictețe a unui șir de standarde, privind dotarea și echiparea unui laborator, instruirea personalului, stabilirea procedurilor interne, etc. 

Cele două vizite de studiu, au oferit posibilitate formabililor să se familiarizeze cu metodele de analiză, precum și unele din echipamentele de ultimă generație, care permit realizarea investigațiilor pe domeniul siguranței alimentelor de origine animală și vegetală, sănătății plantelor, calității materialului semincer. În acest mod, s-a asigurat transpunere în practică, a tematicilor studiate pe parcursul anului curent la mai multe discipline de specialitate, precum: microbiologie, siguranța alimentelor, analiza biochimică, organisme modificate genetic. 

La finele zilei, elevii au constatat unanim că domeniul de studiu „Siguranța produselor agroalimentare” presupune un continuu proces de învățare; iar exercitarea atribuțiilor de serviciu de către specialiștii angajați în cadrul laboratoarelor, presupune multă precizie, acuratețe și îndemânare; abilități care au fost remarcate de formabili la specialiștii celor două instituții. Aceștia cu dedicație și pasiune și-au descris îndatoririle și responsabilitățile, încurajînd elevii grupei SPA-031 să urmeze studiile universitare și ulterior, să le devină colegi de serviciu. 

Vizita de studiu a fost facilitată prin implicarea managementului celor două instituții publice LPF și CRDV, dar și al ANSA, care susține învățământul profesional-tehnic și educația în sectorul agro-alimentar.


Coordonator al stagiului de practică:
Ana LAUR
profesor discipline de specialitate CSAF 
grad didactic II
inspector principal DSCPAON