• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre depunerea dosarelor de participare în cadrul Programului Global pentru șefii de laboratoare din Republica MoldovaAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre depunerea dosarelor de participare în cadrul Programului Global pentru șefii de laboratoare din Republica Moldova

 

Programul Global pentru  șefii de laboratoare (GLLP - Global Laboratory Leadership Program) care a fost lansat în Republica Moldova la data de 28 aprilie 2021 și care a fost elaborat în colaborare cu organizațiile internaționale cu scopul de a susține și a dezvolta sistemele de laborator din întreaga lume. Din organizațiile internaționale fac parte Asociația Laboratoarelor de Sănătate Publică (APHL), Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor SUA (CDC), Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), Organizația Mondială a Sănătății (OMS). 

Serviciul de calitate, integrat de laborator (IQLS) este un partener tehnic care implementează  proiectului în Republica Moldova.

Programul GLLP oferă un curriculum comprehensiv, bazat pe competențe, utilizând abordarea „O singură sănătate” și este axat pe leadership și management. Principiul „O singură sănătate” vizează necesitatea unei abordări integrate a aspectelor legate de sănătatea umană, animală, a plantelor și a mediului, în baza colaborării, comunicării și coordonării între toate sectoarele și disciplinele relevante.

Pentru buna desfășurare a proiectului se anunță selecția mentorilor și a participanților la proiect.

Criteriile pentru selecția mentorilor sunt prezentate în Anexa 1, iar Criteriile pentru selecția participanților, în Anexa 2.

Depunerea cererilor se va face în perioada 10 - 21 mai 2021.

Aplicațiile vor fi transmise în limba română sau engleză la următoarele adrese de e-mail:

daniela.demiscan@msmps.gov.md 

ala.halacu@ansp.gov.md 

olga.burduniuc@ansp.gov.md

 

Aplicația va include:

1. Curriculum Vitae detaliat (CV);

2. Scrisoare de intenție (care descrie poziția actuală, angajamentele și abilitățile de conducător).

În cerere, se va indica clar la ce concurs se dorește participarea: pentru mentori sau participanți.

Mentorii și participanții selectați vor fi anunțați despre rezultatele concursului  în termen de o săptămână după încheierea concursului.


Locul desfășurării concursului: Chișinău

Durata programului de instruire:

• 6 luni pentru mentori

• 2 ani pentru participanți
 

Anexa 1

Criterii de selecție a mentorilor pentru implementarea Programului GLLP

Mentoratul permite dezvoltarea abilităților prin schimbul de experiență dintre o persoană mai calificată sau cu o experiență mai bogată și o persoană care tinde să dezvolte aceste abilități. Având în vedere diferite tipuri de participanți țintă propuși, se consideră că persoanele cu nivel profesional înalt (categorie superioară, stagiu mai mult de 10-15 ani, cu experiență în implementarea programelor de stat) nu vor avea suficient timp pentru implementarea activităților și vor primi astfel o scurtă formare și mentorat, care este suficient pentru a explica și a-și atinge interesul asupra mai multor concepte cheie, în scopul  de a delega sarcini participanților pentru implementarea GLLP. Mentorii vor colabora direct cu participanții pentru a îndruma implementarea.

În contextul implementării GLLP în Moldova, va fi constituită o echipă de mentori, alcătuită din 9 participanți, inclusiv:

• 5 din sectorul sănătății umane

• 2 din sectorul sanitar-veterinar

• 1 de la unitatea de învățământ veterinar (Universitatea Agrară de Stat a Moldovei)

• 1 de la unitatea de învățământ medical (USMF N. Testemițanu)

Acești participanți vor fi profesioniști care lucrează la nivel național.

Cerințe

Candidații din sectoarele sănătății umane, veterinare și alimentare din Moldova trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Angajat din sectorul public/angajat guvernamental de nivel înalt;
 • Cel puțin 10 ani de experiență într-un laborator cu minim 3-5 ani de experiență în management care implică supravegherea personalului sau experiență similară de predare în instituția de învățământ corespunzătoare (șefi de laborator, conducători de programe de laborator, supervizori ai direcțiilor de laborator sau unități de coordonare, tutori de la o instituție de învățământ corespunzătoare)
 • Capacitate demonstrată de a gestiona personalul/rolul de luare a deciziilor
 • Competență de folosire a calculatorului
 • Diploma postuniversitară în domeniul microbiologiei sau medicinei de laborator este un avantaj
 • Cunoașterea limbii engleze este un avantaj, dar nu este obligatoriu.

Procesul de selecție

 • Grupul de lucru va organiza un apel pentru aplicare
 • Candidații vor prezenta un Curriculum vitae (CV) detaliat și o declarație de scop (scrisoare de intenție, subliniind rolul lor actual și angajamentul față de leadership)
 • Un comitet mixt din grupul de lucru al GLLP și persoana responsabilă de implementarea tehnică vor examina cererile și vor selecta participanții.

Anexa 2

Criterii de selecție a participanților pentru implementarea Programului GLLP

Participanții țintă al GLLP sunt profesioniștii de laborator de nivel național (inclusiv de referință) și teritorial, cu o experiență managerială și de luare a deciziilor de minimum 3-5 ani în cadrul programelor de laborator.

Participanți țintă al GLLP este divers, din domenii și ramuri diferite (uman, animal, academic, etc.). Participanții la GLLP pot include, dar nu se limitează la, conducători de laborator, manageri de calitate din cadrul laboratorului, șefi de laborator și personal din cadrul programelor de laborator în laboratoare multidisciplinare private și din sectorul public. GLLP este conceput pentru a oferi suport actualilor conducători de laborator, de asemenea, altor specialiști la necesitate.

În contextul validării de țară a GLLP în Moldova, audiența va fi compusă din 17

participanți, inclusiv:

 • 12 din sectorul sănătății umane
 • 5 din sectorul veterinar al sănătății și siguranței alimentelor

Acești participanți vor fi profesioniști care activează în cadrul  laboratoarelor de nivel național și unul teritorial (pentru implementarea aspectelor la nivel teritorial).

Cerințe

Candidații din sectoarele sănătății umane, veterinare și alimentare din Moldova trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Angajați din sectorul public de nivel superior;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în cadrul unei instituții cu minim 2-3 ani de experiență în management, care implică supravegherea personalului (șefi de laborator și/sau departamente, cercetători principali);
 • Capacitate demonstrată de a gestiona personalul/rolul de luare a deciziilor;
 • Competență de folosire a calculatorului;
 • Diploma postuniversitară în domeniul microbiologiei sau medicinei de laborator este un avantaj
 • Cunoașterea limbii engleze este un avantaj, dar nu este obligatoriu.

Procesul de selecție

 

 • Grupul de lucru va organiza un apel pentru aplicare
 • Candidații vor furniza un Curriculum vitae (CV) detaliat și o declarație de scop (scrisoare de intenție, subliniind rolul lor actual și angajamentul față de leadership)
 • Un comitet mixt din grupul de lucru tehnic al GLLP și persoana responsabilă de implementarea tehnică vor examina cererile și vor selecta participanții.