• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În perioada 06-12 august au fost efectuate 200 controale oficialePrin prezenta, în urma analizei rapoartelor privind efectuarea controalelor oficiale parvenite de la Subdiviziunile Teritoriale/Municipale pentru Siguranţa Alimentelor, conform Dispoziţiei nr.07/1-3-70 din 11.08.2020 „cu privire la raportarea săptămînală” privind neconformităţile depistate în cadrul controalelor, Direcţia unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor, Vă comunică următoarele.

 

De către inspectorii STSA în perioada  06÷12/08.2021, au fost efectuate 200 controale oficiale, din care:

 

 • Unităţi de comerţ – 55  
 • Unităţi de alimentaţie publică – 10
 • Instituţii de învăţămînt general – 48
 • Bloc alimentar – 41
 • Piața agroalimentară – 4
 • Tabara de odihnă – 3
 • Depozit – 1

 

Autorizare/Certificatul de înregistrare:  

unități de comerț – 11

transport – 21

alimentație publică - 6

În rezultatul controalelor oficiale au fost:

 • emise 34 prescripţii
 • întocmite 5 procese-verbale cu privire la contravenţie
 • suspendarea activității – 1
 • plan de remediere – 4

 

Neconformităţile depistate:

 • comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
 • lipsa marcării, marcare neconformă;
 • încălcarea regulamentelor sanitare;
 • neafişarea la loc vizibil a informaţiei pentru consumatori;
 • lipsa registrelor pentru evidenţa temperaturilor în spaţiile;
 • lipsa controlului medical şi instruirii igienice a personalului angajatâ;
 • lipsa certificatelor de conformitate;
 • lipsa certificatelor de inofensivitate la produse de origine vegetală;
 • nerespectarea vecinătății produselor;
 • nerespectarea condițiilor de păstrare declarate de către producător;
 • lipsa analizelor de apă.