• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția producătorilor de producție vegetalăANSA repetat atenționează toți producătorii de producție vegetală din republică, despre necesitatea creării zonelor libere de anumite organisme dăunătoare plantelor, ca opțiune de evaluare și gestionare a riscurilor de răspândire a acestor organisme.

  ”Locul și/sau zona de producere liberă de organisme dăunătoare plantelor” este teritoriul, unde în rezultatul supravegherii s-a stabilit lipsa de anumite organisme dăunătoare și starea se menține în corespundere cu cerințele fitosanitare.

Procedura se aplică tuturor locurilor și/sau sectoarelor de producere, inclusiv centrelor de depozitare și locurilor de păstrare a plantelor și produselor de origine vegetală supuse controlului fitosanitar.

Aplicarea principiilor de ”zona liberă” prezintă o opțiune la evaluarea riscului fitosanitar ca o confirmare bazată științific faptului, că în zona dată lipsește organismul  dăunător specific.

Este de menționat că, înființarea și menținerea de către producător a statutului de „zona/locul libere” permite exportul de plante și produse vegetale din zonele/locurile respective în statele de import, ce impun astfel de cerințe (de exemplu țările din spațiul Comisiei Economice Euroasiatice și Uniunii Europene, Canada, Israel, etc.), fără aplicarea măsurilor fitosanitare suplimentare, precum și micșorează timpul de control înainte de export.

Vă atenționăm că statutul de „zonă liberă” va fi folosit ca bază pentru certificarea fitosanitară a plantelor, a produselor din plante și a altor produse supuse controlului de carantină, în raport cu anumite organisme dăunătoare, inclusiv introducerea respectivă în certificatul fitosanitar la exportul produselor vegetale.

Direcția Protecția Plantelor ANSA a elaborat procedura cu privire la stabilirea și/sau menținerea statutului pentru ”Locul și/sau a zonei de producere libere de organisme dăunătoare plantelor”, bazată pe standardele internaționale pentru protecția și carantina plantelor, cu care puteți lua cunoștință pe site-ul ANSA (http://ansa.gov.md/ro/content/sanatatea-si-protectia-plantelor#tab-0-2 ).

 

Pentru stabilirea și/sau menținerea statutului de ”Locul și/sau a zonei de producere libere de organisme dăunătoare plantelor”, producătorii agricoli se vor adresa și depune o cerere la inspectorii fitosanitari din cadrul Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor.

 

Direcția Protecția Plantelor