• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelorÎn atenția participanților la procedura de selecție a membrilor Consiliilor pentru soluționarea disputelor

În conformitate cu prevederile pct. 9 din REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin H.G. nr. 380/2018, se anunță  începerea procesului de vot pentru selecția membrilor Consiliilor de soluționare a disputelor în cadrul Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor. 

Pentru a exprima opțiunea de vot, accesați portalul guvernamental https://controale.gov.md/acasa, descărcați formularul atașat la anunț (descarcă formularul de vot), care ulterior completării urmează a fi expediat în adresa Cancelariei de Stat pe poșta electronică controale@gov.md până la data de 30 septembrie 2021.

Vă mulțumim pentru participare !