• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ÎN ATENȚIA exportatorilor de fructe în Federația RusăÎn legătură cu cazurile  de retur a fructelor moldovenești din Federația Rusă, ANSA vine cu următoarele explicații:

Potrivit Deciziilor 157, 158 și 159 din  30 noiembrie 2016 sunt aprobate Cerinţele unice pentru ţările-membre ale Uniunii Economice Eurasiatice din domeniul carantina plantelor, care pot fii accesate pe adresele de mai jos:

  - “Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории евразийского экономического союза», утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157 от 30.11.2016: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157

- «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии № 158 от 30.11.2016:

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413200/cncd_06032017_158

- «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 159 din 30.11.2016:

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413203/cncd_06032017_159 .

Totodată, vă reamintim, că  în conformitate cu prevederile Deciziei 157, etichetele plasate pe ambalaj trebuie să includă informația despre exportator și producător al produselor vegetale destinate exportului.

De menționat că , în conformitate cu prevederile legale existente:

Hotărârea Guvernului nr. 996 din  20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj,

Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”,

precum și  Legii 279/2017 ( în vigoare din 01.01.2019)

responsabilitatea de stabilire şi înscrierea lotului îi revin producătorului sau ambalatorului.”