• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În ajunul Paștelui Blajinilor, ANSA recomandă, dar și atenționează:În ajunul Paștelui Blajinilor, ANSA recomandă, dar și atenționează:

Întrucât de la procurarea alimentelor şi până la consumare trec uneori ore sau zile în şir, în acest interval de timp alimentele trebuie păstrate în condiţii adecvate. 
Dacă nu se respectă aceste condiţii, alimentele se alterează, adica îşi modifică proprietăţile organoleptice şi devin dăunătoare pentru om. Alterarea este favorizată de temperatură, de acţiunea luminii şi a oxigenului din aer, de prezenţa microorganismelor. 

La prepararea și conservarea alimentelor se produc unele modificări în structura lor, care pot provoca pierderi de substanţe nutritive, mai ales de vitamine. De aceea, trebuie să se aibă în vedere nu numai evitarea alterării, ci şi menţinerea valorii nutritive a alimentelor păstrate mult timp. Pentru a preîntâmpina acest neajuns,  se recomandă  consumul alimentelor proaspete sau cât mai puţin prelucrate. 

Rezumând cele expuse și luând în considerație Paștele a Blajinilor propunem consumatorilor urmăîtoarele sfaturi;

  • Intuind organizarea meselor de pomenire la cimitire, la aer liber, recomandăm consumatorilor să se abțină de la  folosirea produselor și bucatelor gata ,ușor perisabile, care pot să se altereze în scurt timp în aer liber si la temperaturi ridicate.
  •  Nu consumați alimente și bucate gata, de proveniență dubioasă sau fără acte de proveniență.
  • În procesul de preparare a bucatelor în condiții casnice utilizați numai alimente proaspete procurate din locuri autorizate si însoțite de certificate ce ar confirma originea și proveniența lor.
  •  Carnea şi ouăle trebuie preparate termic foarte bine după ce au stat mai multe zile în frigider, iar alimentele decongelate trebuie gătite imediat.
  • Acoperiți cu capace toate vasele cu mâncare gătită, astfel  alimentele sunt ferite de alte produse și obiecte străine, care pot cădea în ea.
  • Respectați normele sanitare și de igienă personală in timpul consumului alimentelor.

Direcția supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor alimentare