Actualizat pe: 18 august 2017 |

Funcţii vacante

http://Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia juridicăinspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animală din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, TeleneștiF

ORMULAR DE PARTICIPARE LA CONCURS
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Funcții vacante cariere.gov.md

specialist principal în Serviciul juridic (pe perioadă determinată) din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor Nisporeni.

28.08.2017

 

 

 
inspector principal, Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei municipale pentru Siguranţa Alimentelor, Chișinău

21.08.2017

 

 

 
Inspector principal  sanitar-veterinar (pe perioadă determinată), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ştefan Vodă. 21.08.2017

 

   
Specialist  principal, Serviciul supravegherea identificării și trasabilității animalelor, 
 Direcţia supraveghere sanitar-veterinară
21.08.2017 

 

   
specialist superior, Serviciul autorizarea unităţilor cu activitate farmaceutică, 
Direcţia supraveghere farmaceutică veterinară şi furaje
28.08.2017      
șef Secție în cadrul direcției, Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor,  Ștefan Vodă

17.08.2017

06.09.2017

 

 
inspector principal (pe perioadă determinată), Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor,  Comrat. 15.08.2017

Admis

Admis  
specialist principal, Serviciul monitoring fitosanitar și managementul crizelor din cadrul Direcţiei protecţia şi sănătatea plantelor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 21.08.2017

 

 

 
Inspector superior, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ungheni. 17.08.2017 06.09.2017    
inspector principal, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia. 17.08.2017 

06.09.2017

 

 
Inspector superior ( domeniul monitoring fitosanitar) (pe perioadă determinată), Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia 17.08.2017 06.09.2017    
specialist principal (pe perioadă determinată) în Serviciul juridic din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor  Taraclia. 17.08.2017 06.09.2017    
inspector principal, Serviciu siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia. 17.08.2017 06.09.2017    
Inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animală din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Telenești 17.08.2017

 

06.09.2017

 

 
specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia resurse umane 14.08.2017

Admis

Admis

 

Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Strășeni.


28.08.2017

 

 

 

Inspector, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Strășeni. 21.08.2017      

inspector superior/inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Strășeni.

28.08.2017

 

 

 
Şef subdiviziune teritorială, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Rezina. 17.08.2017

06.09.2017

 

 
inspector superior, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni 21.08.2017      
inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni

21.08.2017

 

   
Inspector, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni

21.08.2017

     
 

Inspector principal (în domeniul zootehnic, responsabil pe raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga și Basarabeasca), Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor Comrat

30.08.2017

 

 

 
şef Serviciu relaţii internaţionale (pe perioadă determinată). 15.08.2017 Admis

Admis

 
Specialist superior, Secţia evaluarea riscurilor, planificare şi monitorizarea controlului reziduurilor  din cadrul Direcţia managementul laboratoarelor şi evaluarea riscurilor 29.08.2017

 

   
Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Fălești
21.08.2017      
Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Fălești
21.08.2017      
Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia juridică 21.08.2017  

 

 

 

 
Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer   din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Telenești. 21.08.2017      
Specialist  principal în cadrul  Serviciului monitorizarea şi notificarea bolilor, Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor, Direcţia supraveghere sanitar-veterinară

21.08.2017

 

 

 
Inspector superior,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer                                
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Anenii Noi.
21.08.2017  

 

 

Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Anenii Noi
21.08.2017      
Inspector principal, Secția siguranța produselor alimentare
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Orhei
 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
06.09.2017

 

 

 
Specialist, Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor, Direcţia supraveghere sanitar-veterinară 21.08.2017

 

 

 

inspector principal, Secţia siguranţa produselor alimentare
din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Cimișlia
21.08.2017

 

 

 

   

 

 

 
specialist principal, Secţia carantină internă
din cadrul Direcţiei Protecţia şi Sănătatea Plantelor

  21.08.2017

     
Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Cantemir.

21.08.2017

 

   
Specialist , Serviciul epidemiologic și situații de criză, 
 Direcţia supraveghere sanitar-veterinară

21.08.2017

     
Inspector , Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Făleşti 21.08.2017  

 

 
Şef secţie în cadrul direcţiei, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer
din cadrul Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor, Bălți

21.08.2017

     
nspector superior (domeniul fitosanitar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ştefan Vodă 28.08.2017        
Şef Direcţie managementul laboratoarelor şi evaluarea riscurilor
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
29.08.2017

 

 

 
Specialist superior, Secţia evaluarea riscurilor, planificare şi monitorizarea controlului reziduurilor  din cadrul Direcţia managementul laboratoarelor şi evaluarea riscurilor

06.09.2017

     

 

 
Șef serviciu în cadrul direcției (pe perioadă determinată), Serviciul Managementul Laboratoarelor  din cadrul Direcţiei managementul laboratoarelor şi evaluarea riscurilor

28.08.2017