• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

ANSA a desfășurat instruiri tematice în domeniul perfecționării sistemului de examinare a petițiilor și modificărilor legislative recente.ANSA a desfășurat înstruiri tematice în domeniul perfecționării sistemului de examinare a petițiilor și modificărilor legislative recente.

ANSA dă start unei serii de sesiuni de instruire pentru angajații subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor în domeniul perfecționării sistemului de examinare a petițiilor și modificărilor normative recente privind remedierea unor încălcări care constituie contravenții. 

La data de 29.07.2021 a avut loc prima sesiune de instruire a angajaților STSA Chișinău cu o durată de peste 3 ore unde au participat peste 30 de angajați. 

 Directorul general adjunct ANSA, Oleg Lișcenco, present la instruire a menționat că „instruirea de astazi este organizată de către Direcțiile de profil din cadrul aparatului central cu scopul de a menține constant cunoștințele inspectorilor cu modificările actelor normative. Numai prin instruiri continue vom putea menține cunoștințele inspectorilor în aplicarea corectă a prevederilor legale și nu mai puțin important este conștientizarea a fiecărui inspector despre responsabilitatea ce îi revine în exercitarea onestă a atribuțiilor de serviciu”.

În cadrul instruirii, dl Eduard Andrușca, șef adjunct al Direcției juridice ANSA, a abordat subiecte și informații care vor servi suport pentru inspectorii ANSA să înțeleagă pașii efectuării controlului făcut la fața locului și modul de întocmire a planului de remediere, să cunoască standardele privind aplicabilitatea acestuia.

Instruirile sunt organizate pentru a asigura o bună eficiență în aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea inspectorilor ANSA.